โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นทางเข้าอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้าอะลูมิเนียมอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งเคร่าฝ้าบริเวณทางเดินอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งกระจกบริเวณชานพักบันไดอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งแบบเทคอนกรีตงาน Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเตรียมทรายรองพื้น Sand Cushion บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเทคอนกรีตงาน Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเทคอนกรีตงาน Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.2

ด่านฯ บางพระ

ภาพงานติดตั้งโครงหลังคาและงานเชื่อมแน่นโครงหลังคา อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานเชื่อมติดตั้งโครง Alu. Composite อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานยกติดตั้งโครงหลังคา อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา อาคาร ANNEX (BP-B-03)

 

1

2 3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.