โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2560
ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Benching Sand Embankment BP 5 Km.0+000 - 0+300 Rt.

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 1 NK 11 Km.0+275 - 0+490

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 1 PO 2 Km.0+000 - 0+490

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 1 PO 2 Km.0+000 - 0+490

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 1 PO 4 Km.0+000 - 0+455

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 1 PO 4 Km.0+000 - 0+455

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 2 NK 11 Km.0+000 - 0+175

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 2 PO 2 Km.0+000 - 0+275

Cement Modified Crushed Rock Base Layer 2 PO 4 Km.0+125 - 0+455

Crushed Rock Base Course PO 5 Km.0+073 - 0+275

Subbase NK 11 Km.0+000 - 0+175

Subbase ลานจอดรถข้างอาคาร Annex NK 10

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานเจาะเสาเข็ม ป้าย VMS STA. 69+890 RT

ภาพถ่าย งานทดสอบเสาเข็ม ป้าย VMS STA. 69+890 RT

ภาพถ่าย งานเทคอนกรีต Footing ป้าย VMS STA. 69+890 RT

ภาพถ่าย งานขุดวาง Cable Trench

ภาพถ่าย งานดันท่อลอด

ภาพถ่าย งาน Duct Bank

ภาพถ่าย งานฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB

ภาพถ่าย งานติดตั้งตู้ DB, EDB, LCP, TB

ภาพถ่าย งานติดตั้งท่อและราง w/w `ภายในอาคาร Annex NK-B-01

ภาพถ่ายงาน งานกรีด Loop Ramp. PO7A

ภาพถ่าย งานวางท่อ Plaza – Lane

ภาพถ่าย งานวางท่อ Plaza – Lane

 
1 2 3

4

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.