โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2560

ด่านฯหนองขาม (ต่อ)

ภาพถ่ายงาน Sand Cushions บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่าย Slum Test บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานลงวัสดุ Cement Modified Crushed Rock Base บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานลงวัสดุ Cement Modified Crushed Rock Base บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงาน Prime Coat บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงาน Prime Coat บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานทำความสะอาดก่อนปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานทำความสะอาดก่อนปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ด่านฯโป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion บริเวณ Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion บริเวณ Ramp PO.1

 
1

2

3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.