โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งสายล่อฟ้า อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง Aluminum Composite อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

งานปูผิว Asphaltic Concrete Ramp BP.4

งานปูผิว Asphaltic Concrete Ramp BP.4

งาน Earth Excavation Ramp BP.5

งาน Earth Embankment Ramp BP.5

งาน Clearing & Grubbing Ramp BP.6

งาน Sand Embankment Ramp BP.6

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานยกติดตั้ง Aluminum Composite อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายใน อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายใน อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่น Aluminum Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่น Aluminum Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

 

1

2 3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.