โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงาน File Grade Base Cross ลานจอดรถ อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานติดตั้งประตูห้องมั่นคงอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งหลังคากันสาดอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานPrume coat ลานจอดรถอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ภาพงานเท Concrete ล็อค Barrier Type II บริเวณ RAMP BB.1 และ BB.2

ภาพงานเท Concrete Retaining wall Type II บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงานเท Concrete Barrier Type I บริเวณ RAMP BB.1 และ BB.2

ภาพงานเข้าแบบหล่อ Concrete Retaining wall Type II บริเวณ RAMP BB.2

ภาพถ่ายงาน Prime coat บริเวณ RAMP BB.5

ภาพถ่ายงาน Prime coat บริเวณ RAMP BB.6

ภาพถ่ายงาน Tack coat บริเวณ RAMP BB.1

ภาพถ่ายงาน Tack coat บริเวณ RAMP BB.1

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.