โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2557

ภาพงาน Clearing & Grubbing พื้นที่ก่อสร้างอาคารANNEX บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพงาน Clearing & Grubbing พื้นที่ก่อสร้างอาคาร TSB บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพการวางตำแหน่งหมุดตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพการตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX
บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพกองวัสดุเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 5.00 เมตร บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพการตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX
บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานเทคอนกรีตคาน อาคาร ANNEX
บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพงานเทคอนกรีตคาน อาคาร ANNEX บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพคานคอดินอาคาร ANNEX หลังการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ

ภาพคานคอดินอาคาร ANNEX หลังการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ

ภาพงานผู้เหล็กพื้นเตรียมความพร้อมเทคอนกรีตพื้น อาคาร ANNEX

ภาพงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคาร ANNEX บริเวณด่านฯ หนองขาม

    1 2 3
 
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.