โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560
งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานติดตั้งตู้ DB, EDB, LCP, TB Ramp. BP5A

ภาพถ่าย งานติดตั้งตู้ DB, EDB, LCP, TB Ramp. BP5A

ภาพถ่าย งานเท Concrete Encase Ramp. NK10

ภาพถ่าย งานเท Concrete Encase Ramp. NK10

ภาพถ่ายงาน งานติดตั้งท่อและรางภายในอาคาร

ภาพถ่ายงาน งานติดตั้งท่อและรางภายในอาคาร

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานขุดวาง Cable Trench

ภาพถ่าย งานขุดวาง Cable Trench

ภาพถ่าย งาน Duct Bank

ภาพถ่าย งาน Duct Bank

ภาพถ่าย งานดันท่อลอด ภาพถ่าย งานดันท่อลอด
 
1 2 3

4

 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.