โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ด่านฯ โป่ง (ต่อ)

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ฉาบผนังภายใน อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งหน้าต่าง Aluminum อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ก่ออิฐ อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ฉาบผนังภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งราง Way Wire และ ท่อร้อยสายไฟ อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งราง Way Wire และ ท่อร้อยสายไฟ อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน ร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน ร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าทีบาร์และฝ้าฉาบเรียบ อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าทีบาร์และฝ้าฉาบเรียบ อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน ราง Wire Way อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

 
1

2

3 4  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.