โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานทาสีผนังภายใน อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ประตูหน้าต่าง Aluminum อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง แผ่น Aluminum Composite อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ด่านฯ หนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานยกติดตั้งโครง Truss หลังคา อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานก่ออิฐชั้น 1 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานก่ออิฐชั้น 1 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กคานบันไดทางเข้าอาคาร อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน เชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

ภาพถ่ายงานวางเหล็กเสริม เข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

ภาพถ่ายงานเชื่อมประกอบ โครง Truss หลังคา อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

ภาพถ่ายงานยกติดตั้ง Steel Post อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit

ภาพงาน Remove Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.10

ภาพงาน ลงวัสดุชั้นรองผิวทาง บริเวณ Ramp NK.10

ด่านฯ โป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

 

1

2 3 4  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.