โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพถ่ายทดสอบตู้ EMDB หลังจ่ายไฟ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายทดสอบตู้ EMDB หลังจ่ายไฟ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งโครงหลังคากันสาด อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ภาพงานเท Concrete ล็อค Barrier Type II บริเวณ RAMP BB.1และ BB.2

ภาพงานเท Concrete ล็อค Barrier Type II บริเวณ RAMP BB.1 และ BB.2

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งโครงหลังคากันสาด อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมคานรับโครง Truss อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมคาน รับโครง Truss อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติงตั้งแบบเสา ตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเทคอนกรีต อาคาร ANNEX (BP-B-01)

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.