โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
งานระบบควบคุมการจราจร (TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE SYSTEM) (ต่อ)
ภาพงาน Cabling Installation Plaza to Lane ภาพงานทดสดสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
งานทดสอบวัสดุชั้นทาง
Field Density Test Sand Embankment 6th Layer Ramp BP-S Sta.0+000-0+225 Field Density Test Sand Embankment 7th Layer Ramp BP-S Sta.0+000-0+375
Field Density Test Sand Embankment 11st Layer Ramp BP1 Sta.0+325-0+677.947

Field Density Test Sand Embankment5th Layer Ramp BP6 Sta.0+125-0+275

Field Density Test Crush Rock Base1st Layer Ramp BP2 Sta.1+075-1+275

Field Density Test Crush Rock Base 1st Layer Ramp BP-3A Sta.1+075-1+275
Field Density Test Sand Embankment 1st Layer Ramp NK1 Sta.0+225-0+750 Rt.

Field Density Test FN. Sand Embankment Ramp NK2 Sta.0+275-0+525 Lt.

Field Density Test Earth Embankment 1st Layer Ramp Parking อาคาร Annex NK S1

Field Density Test Crushed Rock Base Course Ramp NK1 Sta.0+775-0+925 (Full Width)

 
1 2 3 4

5

6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.