โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ด่านฯ หนองขาม (ต่อ)

ภาพงานติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคาร TSB (NK-B-04)

ภาพงานติดตั้งบานประตู อาคาร TSB (NK-B-04)

ภาพงานปูติดตั้งฝ้าเพดาน อาคาร TSB (NK-B-04)

ภาพงานติดตั้งและยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (NK-B-04)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ คานคอดินและพื้นชั้น 1 อาคาร ANNEX (NK-B-06)

ภาพงานยกติดตั้ง TRUSS หลังคา อาคาร Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานยกติดตั้ง TRUSS หลังคา อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงาน Sand Embanment Ramp NK1, NK2

ภาพงาน Crush Rock Base Ramp NK1, NK2

ภาพงาน Crush Rock Base Ramp NK8, NK9

ภาพงาน Removal of Existing Concrete Pavement Ramp NK1, NK2

ภาพงานปู Asphaltic Concrete ทางขึ้นทางเบี่ยงบริเวณ Ramp NK1

ด่านฯ โป่ง

ภาพงานขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อประปา เพื่อกำหนดพิกัดการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)

ภาพงานขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อประปา เพื่อกำหนดพิกัดการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)

ด่านฯ พัทยา

ภาพงานเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาลอาคาร อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 2nd -3rd Floor อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงาน เทคอนกรีตบันได ชั้น 2nd -3rd Floor อาคาร CCB (PT-B-01)

 
1 2

3

4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.