โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ด่านฯ บางพระ (ต่อ)

ภาพงานยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบฯ อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานฉาบผนังภายนอกอาคาร ชั้น 2 อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 2 อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 11 Booth Exit Ramp BP3

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 11 Booth Exit Ramp BP3

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BPS

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP6

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP2

ภาพงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP2

ภาพงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP-3A

ด่านฯ หนองขาม

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-02)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า T-Bar ภายในอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-02)

ภาพงานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคาร ANNEX (NK-B-03)

ภาพงานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-03)

ภาพงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อาคาร TSB (NK-B-04)

ภาพงานติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคาร TSB (NK-B-04)

 
1

2

3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.