โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งกระจกด้านหน้าอาคาร อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งและยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์ งานรระบบฯ อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งระบบปรับอาคารภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3

ภาพงานติดตั้ง Aluminium Stip อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงาน BoothIsland อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1

ด่านฯ บางพระ

ภาพงานติดตั้งค้ำยันคานและพื้นชั้น 2 อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคาน และพื้นชั้น 2 อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

 

1

2 3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.