โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ภาพการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ
ฐานราก ก่อนดำเนินการเทคอนกรีต
ภาพการเสริมลูกปูนเพื่อให้เหล็กเสริมมีระยะ
Covering ตามมาตรฐานวิศวกรรม
ภาพการเทคอนกรีตฐานราก
อาคาร ANNEX ด่านฯหนองขาม

ภาพการเทคอนกรีตฐานราก
อาคาร ANNEX ด่านฯหนองขาม

ภาพการวางเหล็กเสริมฐานราก (F2)
อาคาร ANNEX ด่านฯหนองขาม
ภาพการเทคอนกรีตฐานราก
อาคาร ANNEX ด่านฯหนองขาม

ภาพการตัดเสาเข็มปรับพื้นเท Lean Concrete
บริเวณ Toll Canopy ด่านฯหนองขาม

ภาพการวางเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
บริเวณ Toll Canopy ด่านฯหนองขาม

ภาพการเทคอนกรีตฐานราก
บริเวณ Toll Canopy ด่านฯหนองขาม

ภาพการเทคอนกรีตฐานราก
บริเวณ Toll Canopy ด่านฯหนองขาม

ภาพการทดสอบ Slum Test ก่อนเทคอนกรีต
บริเวณด่านฯหนองขาม
ภาพการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้เทฐานราก
บริเวณด่านฯหนองขาม
    1 2

 

 
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.