โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2560

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายงาน Prime Coat Ramp BB.1 และ BB.2

ภาพถ่ายงาน Prime Coat Ramp BB.3 และBB.4

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete Binder & Wearing Ramp BB.1 และ BB.2

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete Binder & Wearing Ramp BB.1 และ BB.2

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete Binder & Wearing Ramp BB.3 และBB.4

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete Binder & Wearing Ramp BB.3 และBB.4

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปูกระเบื้องพื้น Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง แผ่น Aluminum Composite อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง แผ่น Aluminum Composite อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายงานเท Concrete เสาชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานเท Concrete พื้นชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานเท Concrete พื้นชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กเสริมพื้น คานชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กเสริมพื้น คานชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กเสริมคานและตั้งแบบพื้นชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ด่านฯ โป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01)Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ร้อยสายไฟฟ้า อาคาร Annex (PO-B-01)Ramp PO.3

 

1

2 3 4  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.