โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งสายไฟ LV เข้าในอาคาร อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา Gen House อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งตู้ EMDB และตู้ MDB อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้ง ตู้ EMDB และตู้ MDB อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ภาพงานเท Concrete ล็อค Barrier บริเวณ RAMP BB.3 และ BB.4

ภาพงานเท Concrete ล็อค Barrier บริเวณ RAMP BB.3 และ BB.4

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมคาน บดอัดดิน และตรวจสอบระดับอาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมคาน อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานปู Plastic Sheet เพื่อติดตั้งเหล็กเสริมพื้นชั้น 1 อาคาร ANNEX (BP-B-01)

 

1

2 3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.