โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานฉาบผนังภายในอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานฉาบผนังภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งและยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งวงกบและบานประตูอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานฉาบผนังภายในอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานฉาบผนังภายนอกอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งวงกบและบานประตู อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเดินท่องานระบบสุขาภิบาลอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานวางท่อระบายน้ำ RCP Ø 0.60 m พร้อมบ่อพัก อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ด่านฯ บางพระ

ภาพงานเจาะนำก่อนการตอกเสาเข็ม อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 m อาคาร ANNEX (BP-B-03)

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.