โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2557

ภาพแสดงการสำรวจบริเวณระบบระบายน้ำ บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพแสดงการสำรวจบริเวณระบบระบายน้ำ บริเวณด่านฯ บ้านบึง

ภาพแสดงการสำรวจสาธารณูปโภค
บริเวณด่านฯ บางพระ

ภาพแสดงการสำรวจสาธารณูปโภค
บริเวณด่านฯ บางพระ

ภาพแสดงงานถมดินบริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพแสดงงานถมดินบริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพแสดงงานอาคารสำนักงานกรมฯ
บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพแสดงโรงอาหารชั่วคราวสำนักงานกรมฯ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพแสดงที่พักชั่วคราวสำนักงานกรมฯ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพแสดงที่พักชั่วคราวสำนักงานกรมฯ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพแสดงการอตอกเสาเข็มอาคารANNEX NK-B-03 บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพแสดงการเช็ค Blowcount
อาคารANNEXNK-B-03 บริเวณด่านฯ หนองขาม

    1 2
 
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.