โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2560

ด้านงานโยธา

ภาพถ่ายติดตั้ง Traffic Sing Plate และ ป้ายบอกทางบริเวณด่านโป่ง

ภาพถ่ายติดตั้ง Traffic Sing Plate และ ป้ายบอกทางบริเวณด่านโป่ง

ภาพถ่ายงาน SIDE DITCH LINING TYPE II บริเวณด่านโป่ง

ภาพถ่ายงาน SIDE DITCH LINING TYPE II บริเวณด่านโป่ง

ภาพถ่าย RC HEAD WALL FOR  BOX CULVERT 1.50 X 1.50 M. 2 CELL Ramp BP.5

ภาพถ่าย RC HEAD WALL FOR  BOX CULVERT 2.40 X 2.40 M. 2 CELL Ramp BP.5

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านบางพระ

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านบางพระ

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านบางพระ

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านบางพระ

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านหนองขาม

ภาพถ่ายงานตรวจวัดค่าแสงสว่าง ของงานไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด่านหนองขาม

 

1

2

 

ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556  
 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.