โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement  Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

 

1

2 3 4

 

ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556  
 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.