โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าสะสม


ตารางสรุปผลงานประจำเดือนตุลาคม 2558

เดือนตุลาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 5.193 1.281 -3.912
สะสม 31.736 37.118 5.382

ระยะเวลาดำเนินการ   1,020 วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว     730 วัน   คิดเป็น 71.569 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 290 วัน   คิดเป็น 28.431 %

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.