โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าสะสม เดือกรกฎาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557

เดือน กรกฎาคม แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 1.080 1.169 + 0.089
สะสม 5.769 5.106 - 0.663

ระยะเวลาดำเนินการ   1,020  วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว     273 วัน   คิดเป็น 26.76 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 747 วัน   คิดเป็น 73.24 %

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.