โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าสะสม


ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เดือนกุมภาพันธ์ แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.757 0.598 -0.159
สะสม 80.936 82.401 1.465

ระยะเวลาดำเนินการ   1,454 วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว     1,216 วัน   คิดเป็น 83.631%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 238 วัน   คิดเป็น 16.369%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.