โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าสะสม


ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกันยายน 2560

เดือนกันยายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 4.398 4.021 -0.377
สะสม 93.034 95.329 2.295

ระยะเวลาดำเนินการ   1,454 วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว     1,430 วัน   คิดเป็น 98.349%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 24 วัน   คิดเป็น 1.65%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง


 

 

ความก้าวหน้าสะสม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556  
 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.