โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนธันวาคม 2559


เดือนธันวาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.901 2.161 1.260
สะสม 77.240 79.891 2.651

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,157     วัน คิดเป็น 79.574 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 297     วัน  คิดเป็น 20.246 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนธันวาคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 63.565 71.005 7.440
2 EARTHWORK 85.403 86.811 1.408
3 SUBBASE AND BASE COURSES 81.082 79.781 -1.301
4 SURFACE COURSES 69.454 76.123 6.670
5 STRUCTURES 91.606 97.795 6.189
6 MISCELLANEOUS 29.231 29.618 0.386
7 BUILDING WORK 85.680 89.816 4.136
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 71.305 73.949 2.644
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 81.388 82.468 1.080
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 95.087 93.561 -1.526
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.