โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนธันวาคม 2558


เดือนธันวาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 6.212 5.250 -0.962
สะสม 43.573 43.950 0.377

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  791     วัน คิดเป็น 77.549 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 229     วัน  คิดเป็น 22.451 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนธันวาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 70.000 100.000 30.000
2 EARTHWORK 72.885 76.032 3.146
3 SUBBASE AND BASE COURSES 54.250 73.127 18.877
4 SURFACE COURSES 41.064 52.539 11.475
5 STRUCTURES 66.897 60.750 -6.147
6 MISCELLANEOUS 17.303 6.699 -10.605
7 BUILDING WORK 66.419 68.319 1.900
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 26.614 19.741 -6.873
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 33.964 36.429 2.465
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 83.758 76.545 -7.214

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane8 Sta. 0+203.1-0+213.1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟภายในอาคาร   
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานติดตั้ง OTL  
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานติดตั้ง OTL  
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium composite             
   • ดำเนินงานติดตั้ง OTL  
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานSand Embankment บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BB1
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานConcrete Pavement Ramp BB1 Lane8 Sta. 0+203.1-0+213.10
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavementบริเวณ Ramp BB1    
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานติดตั้ง Barrier Ramp BB1
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Footing อาคาร ANNEX (BP-B-01)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับคานชั้น 1 อาคาร ANNEX (BP-B-01)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Embankment Ramp BP1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Embankment Ramp BP3
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sub Base Course Ramp BP          
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)       
   • ดำเนินงาน เข้าแบบหล่อคอนกรีต-ผูกเหล็ก Footing อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Footing อาคาร   
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต-ผูกเหล็กคานชั้น1 อาคาร           
  • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร     
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงานตอกเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานตัดเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต-ผูกเหล็ก Footing อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Footing อาคาร
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานตอกเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานตัดเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต-ผูกเหล็ก Footing อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Footing อาคาร
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานตอกเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานตัดเข็มอาคาร
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต-ผูกเหล็ก Footing อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Footing อาคาร
  • ด้านงาน BT07A-TOLL CANOPY 5 BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินงานติดตั้งโครง Aluminium Gill
   • ดำเนินงานติดตั้งแบบและวางเหล็กเสริม Island    
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3     
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP1     
   • ดำเนินงานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BP1
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงานCrush Rock Base Ramp BP3
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP3a  
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน 
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK1
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK1                  
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp NK1   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Retaining Wall บริเวณ Ramp NK7
   • ดำเนินงาน Barrier Type I บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินงาน Barrier Type II บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายนอก
   • ดำเนินงานทาสีภายใน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง       
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane D Sta. 0+162.61-0+232.82     
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E Sta. 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G Sta. 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H Sta. 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane C Sta. 0+162.61-0+232.82     
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งหินแกรนิตเคาน์เตอร์
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงาน ติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างและสวิตช์ปลั๊กภายในอาคาร
   • ดำเนินงาน ติดตั้งบานประตูไม้ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส
   • ดำเนินงานติดตั้งหินแกรนิตชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเทปูนปรับพื้นขัดมันดาดฟ้าชั้น 3
   • ดำเนินงานต่อเหล็กโครงสร้างหลังคาด้านหน้าอาคาร
   • ดำเนินงาน ทาสีและติดตั้งเสาวิทยุ                  
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตต่อปากบ่อพักงานระบบ      
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 BoothExit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงาน เข้าแบบลงเหล็กเสริม Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane D, 0+332.82-0+372.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H, 0+272.82-0+332.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane C, 0+272.82-0+372.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane J, 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane K, 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane D, 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E, 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G, 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H, 0+182.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane C, 0+152.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane I, 0+192.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane D, 0+272.61-0+282.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E, 0+352.61-0+362.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane J, 0+192.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane L, 0+272.82-0+312.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane K, 0+202.82-0+232.82
   • ดำเนินงานConcrete Pavement Ramp PT2 Lane M, 0+272.82-0+302.82

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ SUPPORT OTL, ลำโพง Ramp. BB1, BB2, BB3, BB4      
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อบน CANOPYช่องจราจรที่ 1, 2 Ramp.BP3     
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ Plug Power and Signal อาคาร ANNEX NK-B-04,  05, 06
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ SUPPORT OTL , ลำโพง Ramp. NK1, NK2, NK-N2, NK7, NK8
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินงานวางท่อในช่องจราจร ที่ 8 Ramp. PT2
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ SUPPORT OTL, ลำโพง ช่องจราจรที่ 1-6 Ramp. PT2

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 99+940 RT ถึง 100+100 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 99+760 RT ถึงอาคาร ANNEX NK-B-03
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 0+170 RT ถึง0+300 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 117+100 RT ถึง 116+900 RT
  • งานปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน    
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • FOOTING
    • VMS 04 STA. 86+165 RT
   • OVERHEAD GANTRY
    • VMS 01 STA. 69+380 LT
   • ติดตั้งป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
    • VMS 01 STA. 69+380 LT
    • VMS 03 STA. 76+200 LT
    • VMS 06 STA. 103+100 R
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.