โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนธันวาคม 2557


เดือนธันวาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 3.457 2.667 -0.790
สะสม 16.276 14.751 -1.525

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  457     วัน คิดเป็น 44.804 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 563     วัน  คิดเป็น 55.196 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนธันวาคม 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 76.225 3.777 -72.448
2 EARTHWORK 28.961 54.784 25.823
3 SUBBASE AND BASE COURSES 25.332 23.646 -1.686
4 SURFACE COURSES 26.282 10.620 -15.662
5 STRUCTURES 13.229 14.606 1.377
6 MISCELLANEOUS 10.156 0.807 -9.349
7 BUILDING WORK 27.122 28.717 1.595
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 4.645 2.269 -2.376
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 10.132 7.187 -2.945
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 60.535 38.249 -22.286


รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

 

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง
 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish Sub base
   บริเวณ Ramp BB1 Sta.0+175 – 0+500. LT
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish base Course
   บริเวณ Ramp BB1 Sta.0+150 – 0+475.
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish base Course
   บริเวณ Ramp BB2 Sta.0+350 – 0+715
 • ด้านงานก่อสร้างอาคารTSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
 • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
  • ดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสา Steel Post
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต
 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการงานCrush Rock Soil aggregate Type Base บริเวณ Ramp BB 2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sub grade
   บริเวณ Ramp BP4 Sta.0+300 - 0+350. LT
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดหลังการตอกเสาเข็ม
   และค่าระดับ Pile Cut Off อาคาร ANNEX (BP-B-05)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ ตามแนว Cross Section
   Ramp BPS Sta.0+300 – 0+400
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ หลังการ Clearing and
   Grubbing บริเวณ Ramp BP6 Sta.0+000 – 0+500
 • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานรากตอม่อด้านหน้า
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต ฐานรากตอม่อด้านหน้า
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงและทาสีTruss หลังคา
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯภายในอาคาร
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
 • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
  • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการงานEarth Embankment
 • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสีโครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ดำเนินการยกประกอบโครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อมโครง Truss หลังคา
 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing  บริเวณ Ramp BP6
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BPS
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP2
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP3
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP6

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับชั้น Sub grade
   บริเวณ Ramp NK8 Sta.0+000 – 0+500
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish Sub base
   บริเวณ Ramp NK2 Sta.0+730 – 0+780. LT
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement
   บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete
   Pavement 28 cm Thickness บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม
   อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp NK8
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการติดตั้งกระจกประตูหน้าต่าง
  • ดำเนินการ ติดตั้งกระจกด้านหน้าห้องควบคุม
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
  • ดำเนินการติดตั้งโครง และแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นและบันไดทางขึ้นด้านหน้าชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต พื้นและบันไดทางขึ้นด้านหน้าชั้น 1
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานพื้นชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบท้องพื้นชั้น 2
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
  • ดำเนินการเท Concrete Encase
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
 • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการเท Concrete Encase
  • ดำเนินการเทคอนกรีตบ่อพักงานระบบ
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
  • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 10.00 m
  • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสีTruss หลังคา
 • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสี Truss หลังคา
 • ด้าน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK2
 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement
   บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B
 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการงาน Concrete Pavement 28 Cm. Thickness
   และติดตั้ง Joint for Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ คานรัดหัวเสาเข็ม งานขยายสะพาน กม.115 RT
 • ด้านงานขยายสะพาน กม.115
  • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการสกัดคอนกรีตสะพานเดิม
  • ดำเนินการสกัด Barrier สะพานเดิม
  • ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่ออำนวยความปลอดภัยสำหรับงานขยายสะพาน
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาสะพาน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาสะพาน
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรัดหัวเสา
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหูช้างสะพาน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตหูช้างสะพาน
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นสะพาน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตพื้นสะพาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดเสาเข็มหลังการตอก
   อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งานตัดหัวเสาเข็ม
   อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมพื้น RC Slab พื้นชั้น2  floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต และบ่มคอนกรีต RC Slab พื้นชั้น2  floor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd – 3rd  floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 2nd – 3rd  floor
  • ดำเนินการ อัดน้ำปูนงานพื้น Post Tension ชั้น 2
  • ดำเนินการ ตั้งนั่งร้านเตรียมงานพื้นชั้น 3
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม หัวเสา เหล็กเสริมพิเศษ
   และเข้าแบบ พื้นชั้น 3 (Post Tension)
  • ดำเนินการวางท่อสุขาภิบาล บริเวณ พื้นชั้น 3 (Post Tension)
  • ดำเนินการติดตั้งลวดอัดแรง เตรียมงาน Post Tension พื้นชั้น 3 (Post Tension)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 3
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานชั้น 3
  • ดำเนินการเทคอนกรีต  และบ่มคอนกรีต พื้นชั้น 3 (Post Tension)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและปูแบบท้องพื้น ชั้น 3 (RC Slab)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 3 –Roof floor (RC Slab)
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 3 –Roof floor
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสีโครงTruss หลังคา
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้ง J-Bolt และ Base Plate ตอม่อด้านหน้า
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบตอม่อด้านหน้า
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตตอม่อด้านหน้า
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯภายในอาคาร
  • ดำเนินการทดสอบคุณภาพรอยเชื่อม โครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการยกประกอบโครง Trussหลังคา
 • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
  • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต ฐานราก
  • ดำเนินการติดตั้ง J-Bolt และ Base Plate ฐานรากตอม่อ
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตตอม่อ
  • ดำเนินการเทคอนกรีตบ่อพักงานระบบ
  • ดำเนินการเทคอนกรีต Encase
  • ดำเนินการถมดินปรับระดับเตรียมงาน Booth Island
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1)  ดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ช่วง กม.87+730 RT – 108+454 และ ช่วง กม.87+758 LT - 105+120 LT ดังนี้
 
ตารางสรุปการดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ลำดับ Sta. บ่อ ระยะตาม Sta.
(ม.)
ขนาดท่อ
(มม.)
จำนวนท่อ ระยะที่วัดจริง
ในสนาม (ม.)
จุดเริ่ม จุดต่อไป
1 87+730 RT 87+828 RT 98.00 140 2 100.00
2 104+378 RT 104+040 RT 338.00 140 2 329.40
3 104+752 RT 104+675 RT 77.00 140 2 78.00
4 105+164 RT 105+096 RT 68.00 140 2 69.00
5 108+454 RT 108+120 RT 334.00 140 2 335.00
6 87+758 LT 87+854 LT 96.00 140 2 100.00
7 104+040 LT 104+360 LT 320.00 140 2 350.00
8 104+664 LT 104+738 LT 74.00 140 2 75.00
9 105+048 LT 105+120 LT 72.00 140 2 73.60
ระยะตาม Sta. รวม 1,477.00 ระยะที่วัดจริงในสนาม 1,477.00
 
2)  ดำเนินการ ขุดวางท่อ Cable Trench ช่วง กม.87+600 LT – 98+200 LT
และ ช่วง กม. 98+800 RT - 83+900 RT ดังนี้
 
ตารางสรุปการดำเนินการขุดวางท่อ Cable Trench
ลำดับ Sta. Sta. บ่อ ระยะที่วัดจริงในสนาม หมายเหตุ
จุดเริ่ม จุดเริ่ม HDPE 140 mm (ม.) HDPE 110 mm (ม.)
1 87+600 LT 87+758 LT 158.00 156.40 156.40  
2 87+854 LT 87+900 LT 46.00 46.00 46.00  
3 90+400 LT 90+600 LT 200.00 198.40 198.40  
4 90+600 LT 90+800 LT 200.00 198.40 198.40  
5 93+200 LT 93+300 LT 100.00 99.20 100.00  
6 93+300 LT 93+400 LT 100.00 98.40 98.40  
7 93+400 LT 93+500 LT 100.00 100.00 100.00  
8 93+800 LT 93+900 LT 100.00 99.20 100.00  
9 93+900 LT 94+000 LT 100.00 98.40 98.40  
10 94+000 LT 94+200 LT 200.00 198.40 198.40  
11 94+200 LT 94+400 LT 200.00 198.40 198.40  
12 94+400 LT 94+500 LT 100.00 99.20 100.00  
13 94+500 LT 94+600 LT 100.00 98.40 98.40  
14 94+600 LT 94+800 LT 200.00 198.40 198.40  
15 94+800 LT 95+000 LT 200.00 198.40 198.40  
16 95+000 LT 95+200 LT 200.00 198.40 198.40  
17 95+200 LT 95+300 LT 100.00 99.20 100.00  
18 95+300 LT 95+400 LT 100.00 98.40 98.40  
19 95+400 LT 95+600 LT 200.00 198.40 198.40  
20 95+700 LT 95+800 LT 100.00 98.40 98.40  
21 95+800 LT 96+000 LT 200.00 198.40 198.40  
22 96+000 LT 96+100 LT 100.00 100.00 100.00  
23 96+200 LT 96+400 LT 200.00 198.40 198.40  
24 96+400 LT 96+535 LT 135.00 133.40 133.40  
25 96+909 LT 97+000 LT 91.00 89.40 89.40  
26 97+000 LT 97+100 LT 100.00 99.20 100.00  
27 97+200 LT 97+400 LT 200.00 198.40 198.40  
28 97+400 LT 97+600 LT 200.00 198.40 198.40  
29 97+600 LT 97+900 LT 300.00 596.80 298.40  
30 98+100 LT 98+200 LT 100.00 98.40 98.40  
31 98+900 RT 98+800 RT 100.00 100.00 100.00  
32 98+800 RT 98+600 RT 200.00 198.40 198.40  
33 98+600 RT 98+400 RT 200.00 198.40 198.40  
34 98+400 RT 98+200 RT 200.00 198.40 198.40  
35 98+200 RT 98+100 RT 100.00 98.40 98.40  
36 97+900 RT 97+600 RT 300.00 298.40 298.40  
37 97+600 RT 97+400 RT 200.00 198.40 198.40  
38 97+400 RT 97+200 RT 200.00 198.40 198.40  
39 97+100 RT 97+000 RT 100.00 99.20 100.00  
40 97+000 RT 96+900 RT 100.00 98.40 98.40  
41 96+538 RT 96+400 RT 138.00 136.40 136.40  
42 96+400 RT 96+200 RT 200.00 198.40 198.40  
43 96+200 RT 96+000 RT 200.00 198.40 198.40  
44 95+700 RT 95+600 RT 100.00 100.00 100.00  
45 95+600 RT 95+400 RT 200.00 198.40 198.40  
46 95+400 RT 95+200 RT 200.00 198.40 198.40  
47 95+200 RT 95+000 RT 200.00 198.40 198.40  
48 95+000 RT 94+800 RT 200.00 198.40 198.40  
49 94+800 RT 94+600 RT 200.00 198.40 198.40  
50 94+600 RT 94+400 RT 200.00 198.40 198.40  
51 94+400 RT 94+200 RT 200.00 198.40 198.40  
52 94+200 RT 94+000 RT 200.00 198.40 198.40  
53 94+000 RT 93+900 RT 100.00 98.40 98.40  
54 93+900 RT 93+800 RT 100.00 99.20 100.00  
55 93+000 RT 93+762 RT 762.00 236.40 236.40  
56 91+899 RT 91+700 RT 199.00 197.40 197.40  
57 91+700 RT 91+600 RT 100.00 98.40 98.40  
58 91+600 RT 91+570 RT 30.00 28.40 28.40  
59 90+600 RT 90+400 RT 200.00 198.40 198.40  
60 90+400 RT 90+300 RT 100.00 98.40 98.40  
61 88+000 RT 87+828 RT 172.00 170.40 170.40  
62 87+730 RT 87+600 RT 130.00 128.40 128.40  
63 86+400 RT 86+300 RT 100.00 98.40 98.40  
64 86+300 RT 86+200 RT 100.00 99.20 100.00  
65 86+200 RT 86+000 RT 200.00 198.40 198.40  
66 86+000 RT 85+900 RT 100.00 98.40 98.40  
67 85+800 RT 85+600 RT 200.00 198.40 198.40  
68 85+600 RT 85+400 RT 200.00 198.40 198.40  
69 85+400 RT 85+200 RT 200.00 198.40 198.40  
70 85+200 RT 85+100 RT 100.00 98.40 98.40  
71 85+100 RT 85+000 RT 100.00 99.20 100.00  
72 85+000 RT 84+800 RT 200.00 198.40 198.40  
73 84+800 RT 84+700 RT 100.00 98.40 98.40  
74 84+700 RT 84+600 RT 100.00 99.20 100.00  
75 83+900 RT 83+800 RT 100.00 100.00 100.00  
รวมระยะขุด 11,434.60 11,733.00 11,442.60  

 

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.