โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


เดือนพฤศจิกายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.670 1.912 1.242
สะสม 76.339 77.730 1.391

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,126     วัน คิดเป็น 77.442 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 328     วัน  คิดเป็น 22.558 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 63.565 71.005 7.440
2 EARTHWORK 84.678 85.925 1.247
3 SUBBASE AND BASE COURSES 80.208 79.676 -0.532
4 SURFACE COURSES 67.864 76.123 8.260
5 STRUCTURES 90.823 97.795 6.971
6 MISCELLANEOUS 29.105 29.502 0.397
7 BUILDING WORK 84.060 86.781 2.721
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 70.446 70.411 -0.035
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 81.149 80.831 -0.318
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 92.870 93.087 0.216
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.