โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558


เดือนพฤศจิกายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 5.625 1.582 -4.043
สะสม 37.361 38.700 1.339

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  760     วัน คิดเป็น 74.51 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 260     วัน  คิดเป็น 25.49 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 40.000 94.506 54.506
2 EARTHWORK 67.398 67.546 0.148
3 SUBBASE AND BASE COURSES 45.190 70.943 25.753
4 SURFACE COURSES 31.494 44.781 13.287
5 STRUCTURES 54.453 51.617 -2.835
6 MISCELLANEOUS 12.793 5.249 -7.544
7 BUILDING WORK 59.717 67.128 7.411
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 21.211 11.273 -9.938
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 28.310 30.826 2.515
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 77.596 75.156 -2.440

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane4 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lane4 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane5 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lane5 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane6 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lane6 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane3 Sta. 0+283.1-0+313.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1  Lane3 Sta. 0+283.1-0+313.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane5 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1  Lane5 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane6 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1  Lane6 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane7 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lan7 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSub Base Course Ramp BB5
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงาน ติดแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-นอก      
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายใน-นอก
   • ดำเนินงานปรับแก้บันได          
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium composite             
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB5
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BB1
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB1        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1 Lane4 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1 Lane5 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1 Lane6 Sta. 0+203.1-0+333.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1  Lane3 Sta. 0+283.1-0+313.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1  Lane5 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1  Lane6 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp BB1  Lan7 Sta. 0+373.1-0+463.1
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB1   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดอาคาร ANNEX (BP-B-01)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sub Base Course Ramp BP6      
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)       
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบ Steel Post
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็มอาคาร    
   • ดำเนินงานตัดเสาเข็มอาคาร      
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-ภายนอก 
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบประตู, หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance
   • ดำเนินงานติดตั้งโครง Aluminum Gill
   • ดำเนินงานติดตั้งแบบและวางเหล็กเสริม Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานSand Embankment บริเวณ Ramp Bp3
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp,BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp,BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน 
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานปูกระเบื้อง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น         
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK.7
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงานSoil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp  NK.7
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Concrete Barrier Type II RAMP NK.1 และ RAMP NK.2     
   • ดำเนินงาน Concrete Cube RAMP NK.1 และ RAMP NK.2       
   • ดำเนินงาน Concrete Cube Gutter RAMP NK.1A
   • ดำเนินงาน Retraining Wall Type II RAMP NK.7         

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานก่อผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานฉาบผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
   • ดำเนินงานทาสีรองพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง 
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane F Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane F Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H Sta. 0+242.82-0+352.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H Sta. 0+272.82-0+342.82
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 2
   • ดำเนินงานติดตั้งบานประตูไม้ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งผนังเบาชั้น 2
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งหินแกรนิตชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเทปูนปรับพื้นขัดมันดาดฟ้าชั้น 3
   • ดำเนินงานทาสีและติดตั้งเสาวิทยุ          
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานร้อยสาย Main ไฟฟ้าเข้าอาคาร
   • ดำเนินงานต่อสายไฟเข้าตู้ MDB และ EMDB
   • ดำเนินงานวางสาย Bare Copper Ground Loop
   • ดำเนินงานตรวจสอบหมอแปลงไฟฟ้าและตูควบคุม MDB และ EMDB
   • ดำเนินงานเข้าแบบเทคอนกรีตและปรับดินทางเดินเท้ารอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริม Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane F Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G Sta. 0+272.82-0+352.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane H Sta. 0+272.82-0+342.82

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานเจาะรู Canopy เพื่อติดตั้ง Support OTL, ป้ายบอกช่องทางบริเวณ Ramp  BB.1, BB.2, BB.3, BB.4 
   • ดำเนินงานติดตั้ง Support OTL, ป้ายบอกช่องทางบน Canopy บริเวณ Ramp BB.3
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานวางท่อพร้อมเทคอนกรีต encase  ช่องจราจรที่ 2, 3, 4, 5 Ramp BP.6A  
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานเจาะรู Canopy เพื่อติดตั้ง Support OTL, ป้ายบอกช่องทางบริเวณ Ramp  NK.1, NK.-N2, NK.7    
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินงานติดตั้ง Support OTL, ป้ายบอกช่องทางบน Canopy Ramp PT.1

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • งานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 77+900 ถึง 78+000 R
   • งานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 78+300 ถึง 78+500 R
  • งานปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
   • STA. 77+900 ถึง 78+000 R 
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • งานเข็มเจาะ
   • VMS 09 STA. 125+590 CR (ตำแหน่งใหม่)    
   • FOOTING
   • VMS 06 STA. 103+100 CR
   • VMS 03 STA. 76+250 CL
   • OVERHEAD GANTRY
   • VMS 05 STA. 95+620 CL
   • VMS 08 STA. 113+600 CL
  • งานเสาวิทยุ
   • ดำเนินงานติดตั้งเสาวิทยุ
   • ดำเนินงานทาสีเสาวิทยุ
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.