โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557


เดือน พฤศจิกายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 3.090 2.336 -0.754
สะสม 12.820 12.084 -0.736

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  395     วัน คิดเป็น 38.725%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 625     วัน  คิดเป็น 61.275%

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 66.318 3.777 -62.541
2 EARTHWORK 23.955 53.551 29.596
3 SUBBASE AND BASE COURSES 19.630 23.615 3.985
4 SURFACE COURSES 21.203 10.503 -10.700
5 STRUCTURES 8.455 10.590 2.135
6 MISCELLANEOUS 8.437 0.807 -7.630
7 BUILDING WORK 21.703 23.447 1.744
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 3.356 0.000 -3.356
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 7.334 5.366 -1.968
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 57.252 37.554 -19.698


รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

 

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง
  • ด้านงานสำรวจ
    • ดำเนินการตรวจสอบแนว Alignment Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB3 Sta.0+450 – 0+500
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ  Finish Subgrade บริเวณ Ramp BB1 และ Ramp BB2 Sta.0+375 – 0+500
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
    • ดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสา Steel Post ด้านหน้า
    • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
    • ดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสา Steel Post ด้านหน้า
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
    • ดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสา Steel Post ด้านหน้า
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
    • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้างBT05 -Toll canopy 4 BoothEntrance บริเวณ Ramp BB3
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
    • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
    • ดำเนินการเดินท่องานระบบ Plaza to Lane
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบ ฯ
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 2
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 3
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 5
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
    • ดำเนินการงาน Soil aggregate Sub base บริเวณ Ramp BB1
    • ดำเนินการงาน Soil aggregate Sub base บริเวณ Ramp BB2
    • ดำเนินการงาน Crush Rock Soil aggregate Type Base บริเวณ Ramp BB1
    • ดำเนินการงานCrush Rock Soil aggregate Type Base บริเวณ Ramp BB2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานสำรวจ
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section หลังการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP3
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ ตามแนว Cross Section หลังการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP4
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ  Finish Subgrade บริเวณ Ramp BB2
    • ดำเนินการตรวจสอบ แนว Center Line ก่อนการตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX (BP-B-03) Ramp BP5
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
    • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานชั้น 2
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันไดชั้น 1st - 2nd floor
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต บันไดชั้น 1st - 2nd floor
    • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต พื้นชั้น 2
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd – Roof floor
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 2nd – Roof floor
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานรับโครงหลังคา
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯภายในอาคาร
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
    • ดำเนินการเจาะนำก่อนการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 6.00 m
    • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 6.00 m
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต ฐานราก
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
  • ด้านงาน Earth Work
    • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing  บริเวณ Ramp BP1
    • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing  บริเวณ Ramp BP5
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BPS
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP4
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP5

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
    • ดำเนินการตรวจสอบแนวและค่าระดับ งาน Concrete Barrier Curb and Gutter Ramp NK1 และ NK2
    • ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งาน Concrete Barrier Type 2 Ramp NK2
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งาน Retaining Wall Type 2 Ramp NK1 และ NK2
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish Subgrade บริเวณ Ramp NK1
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2, Ramp NK2A
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete Pavement 28 cm Thickness บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2, Ramp NK2A
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sub base Course บริเวณ Ramp NK2 Sta. 0+4960 – 0+530 Lane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
    • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Ramp ทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง ชั้น 1
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Ramp ทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง ชั้น 1
    • ดำเนินการเชื่อมเก็บรายละเอียด Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า  Aluminium Composite
    • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น
    • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต พื้นดาดฟ้าด้านหลัง 
    • ดำเนินการตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นดาดฟ้าด้านหลัง 
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
    • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น
    • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดิน
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานคอดิน
    • ดำเนินการ Earth Embankment
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมพื้นชั้น 1
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต พื้นชั้น 1
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 1st – 2nd  floor
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 1st – 2nd  floor
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
    • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 m
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
    • ดำเนินการเทคอนกรีต Encase
    • ดำเนินการมุงหลังคา Metal Sheet
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
    • ดำเนินการเชื่อมเก็บรายละเอียด Truss หลังคา
    • ดำเนินการมุงหลังคา Metal Sheet
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ
    • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้าน Earth Work
    • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
    • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK2
    • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B Ramp NK2 และ Ramp NK2A
  • ด้านงาน Surface Course
    • ดำเนินการงาน Concrete Pavement 28 cm Thickness และติดตั้ง Joint for Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B และ Ramp NK2 และ Ramp NK2A
  • ด้านงาน Structure
    • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ R.C.P.Ø1.00 x 1.00 m บริเวณ อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp NK-N2
  • ด้านงาน Miscellaneous
    • ดำเนินการวาง R.C. Manhole for R.C.P.Ø1.00 x 1.00 m บริเวณ อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp NK-N2
    • ดำเนินการ Concrete Barrier Curb and Gutter บริเวณ Ramp NK1, NK2 และ NK2A
    • ดำเนินการ Concrete Barrier Type 2 บริเวณ Ramp NK2
    • ดำเนินการ Retaining Wall Type 2 บริเวณ Ramp NK1 และ NK2

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานสำรวจ
    • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับพื้นชั้น 2 อาคาร CCB (PT-B-01)
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าเสาชั้น 1st – 2nd  floor
    • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1st – 2ndfloor
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานชั้น 2
    • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานพื้นชั้น 2
    • ดำเนินการติดตั้งแบบท้องพื้น
    • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบภายในพื้นชั้น 2
    • ดำเนินการติดตั้งลวดอัดแรง Post tension
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต พื้นชั้น 1
    • ดำเนินการดึงลวดอัดแรงเพื่อรับกำลัง
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd – 3rd  floor
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 2nd – 3rd  floor
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
    • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
    • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
    • ดำเนินการเชื่อมกระกอบ Truss หลังคา
    • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
    • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบภายในอาคาร
    • ดำเนินการเดินท่องานสุขาภิบาลอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
    • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1)  ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน ดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill ช่วง กม.89+201 RT – 92+175 RTและ 89+198 LT - 92+195 LT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ลำดับ Sta. บ่อ ระยะตาม Sta.
(ม.)
ขนาดท่อ
(มม.)
จำนวนท่อ ระยะที่วัดจริงในสนาม
จุดเริ่ม จุดต่อไป
1 80+570 80+950 380 140 2 353.2
2 80+570 80+950 380 140 2 352.8
3 83+880 84+230 350 140 2 376
4 83+880 84+230 350 140 2 347.6
5 86+570 86+950 380 140 2 343.8
6 86+570 86+950 380 140 2 336.1
7 92+250 92+650 400 140 2 342
8 92+250 92+650 400 140 2 346.4
9 96+450 96+800 350 140 2 339
10 96+450 96+800 350 140 2 377.2
ระยะตาม Sta. รวม 3720.00 ระยะที่วัดจริงในสนาม 3514.1 ม.
 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.