โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2556

 

สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนพฤศจิกายน 2556

ลำดับที่ รายการ Weight
(%)
แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 0.340% 0.00 0.00
2 EARTHWORK 4.796% 0.00 0.00
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 1.615% 0.00 0.00
4 SURFACE  COURSES 6.824% 0.00 0.00
5 STRUCTURES 0.284% 0.00 0.00
6 MISCELLANEOUS 2.737% 0.00 0.00
7 BUILDING  WORK 27.880% 0.00 0.00
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 25.426% 0.00 0.00
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 29.468% 0.00 0.00
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 0.625% 0.010 0.00
  รวม 100.00% 0.000 0.000

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นเดือนแรกของสัญญาผู้รับจ้างวางแผนเป็นงานเตรียมงาน

รายละเอียดการดำเนินการของผู้รับจ้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินการเตรียมงานก่อสร้าง ดังนี้

  1. การสำรวจตรวจสอบหมุดหลักฐานที่ด่านฯหนองขาม และด่านฯ พัทยา
  2. การสำรวจค่าระดับตามแนว Control Line เพื่อจัดทำ Cross Section ที่ด่านฯ หนองขาม และด่านฯ พัทยา
  3. การสำรวจงานสาธารณูปโภคที่อยู่ในเขตก่อสร้างที่ด่านฯ หนองขาม และด่านฯ พัทยา
  4. การส่งวัสดุเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.