โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนตุลาคม 2559


เดือนตุลาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.310 0.459 0.149
สะสม 75.669 75.818 0.149

ระยะเวลาดำเนินการ  1,077     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,065     วัน คิดเป็น 73.246 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 389     วัน  คิดเป็น 26.754 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนตุลาคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 63.565 66.020 2.455
2 EARTHWORK 84.005 85.048 1.043
3 SUBBASE AND BASE COURSES 79.718 79.676 -0.042
4 SURFACE COURSES 67.676 76.015 8.339
5 STRUCTURES 90.823 97.635 6.811
6 MISCELLANEOUS 29.051 29.548 0.497
7 BUILDING WORK 82.853 84.816 1.963
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 69.736 65.306 -4.430
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 80.910 80.374 -0.536
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 85.127 92.612 7.485
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.