โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนตุลาคม 2558


เดือนตุลาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 5.193 1.281 -3.912
สะสม 31.736 37.118 5.382

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  730     วัน คิดเป็น 71.569 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 290     วัน  คิดเป็น 28.431 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนตุลาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 21.375 75.811 54.435
2 EARTHWORK 63.890 67.546 3.656
3 SUBBASE AND BASE COURSES 38.089 67.058 28.969
4 SURFACE COURSES 23.092 41.546 18.454
5 STRUCTURES 42.385 50.909 8.523
6 MISCELLANEOUS 8.828 5.071 -3.757
7 BUILDING WORK 53.236 65.814 12.578
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 16.620 9.498 -7.122
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 22.837 29.154 6.318
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 73.891 74.728 0.837

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Soil Aggregate Sub Grade Ramp bb5 Sta. 0+075-0+650
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงาน Landscape
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงาน Landscape          
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB5
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Parking อาคาร Annex-bb-b-02
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB1        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB4   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1, BB2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, booth 5, 10
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, booth 7, 8
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta. 1+135.35-1+170.50, sta1+196.090-1+236.780
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta. 1+135.35-1+170.50, sta1+196.090-1+236.780
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)       
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินงาน Landscape
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-ภายนอก
   • ดำเนินงานติดตั้งบานประตู
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบประตู, หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งราวบันไดสเตนเลส
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5 BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคา
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp4
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP3a
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP4
   • ดำเนินงานปู Asphaltic concrete บริเวณ Ramp BP4
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, bp6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, bp4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N7
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp  Nk-N7
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N7 Lane ไหล่
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp  Nk-N7 Lane ไหล่
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N7 Lane 4
   • ดำเนินการค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp Nk-N7Lane 4
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N7 Lane 3
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N2
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp Nk-N2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp Nk-N1 Lane2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp  Nk-N2 Lane2    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายในชั้น 1-2
   • ดำเนินงาน Landscape รอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงาน Landscape รอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานLandscape รอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้อง
   • ดำเนินงาน Landscape รอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานปูกระเบื้อง
   • ดำเนินงาน Landscape รอบอาคาร      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK8, NK9, NK-N1, NK7, NK1
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK7, NK-N1
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp  NK1, NK9, NK8, NK-N2, NK-N2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานก่อผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานฉาบผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
   • ดำเนินงานทาสีรองพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง           
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite
5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อไฟชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินสายไฟชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานทดสอบสายไฟชั้น 1
   • ดำเนินงานตรวจสอบหมอแปลงไฟฟ้าและตูควบคุม
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 2
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium composite
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้า ALUMINIUM CEILING STRIP SYSTEM ชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้ง Grill Aluminium ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร
   • ที่ดำเนินงานติดตั้งผนังเบาชั้น 2
   • ที่ดำเนินงานทาสีภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงาน เข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตตอม่อเสาวิทยุ
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานร้อยสาย Main ไฟฟ้าเข้าอาคาร
   • ดำเนินงานต่อสายไฟเข้าตู้ MDB และ EMDB
   • ดำเนินงานวางสาย Bare Copper Ground Loop
   • ดำเนินงานตรวจสอบหมอแปลงไฟฟ้าและตูควบคุม MDB และ EMDB
   • ดำเนินงานเข้าแบบเทคอนกรีตและปรับดินทางเดินเท้ารอบอาคาร   
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานระบายน้ำรอบโครงการ
   • ดำเนินงานขุดเปิดแนวท่อบริเวณหน้าที่พักคนงาน
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตบ่อ manhole
   • ดำเนินงานขุดดินเปิดถนนทางเข้าหนองปรือ วางท่อเชื่อมท่อโครงการกับร่องระบายน้ำในมอเตอร์เวย์

6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Encase ช่องจราจรที่ 4, 5, 6, 7 LAMP BB1
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • STA. 122+600-119+050 R , STA. 119+000-116+050 R , STA. 116+000-113+400 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • งานเข็มเจาะ
    • VMS 04CR STA. 86+165 R 
   • FOOTING
    • VMS 01CL STA. 69+380 L
    • VMS02CR STA. 76+520 R
    • VMS 03CL STA. 76+250 L
   • OVERHEAD GANTRY
    • VMS 08CL STA. 113+600 L
    • VMS 05CL STA. 95+600 L
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานเสาวิทยุ
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานเข้าแบบผูกเหล็ก
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานเท Footing
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.