โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกันยายน 2559


เดือนกันยายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 16.832 8.591 -8.241
สะสม 87.048 75.359 -11.689

ระยะเวลาดำเนินการ  1,077     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,065     วัน คิดเป็น 98.886 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 12     วัน  คิดเป็น 1.114%

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกันยายน 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 63.565 -36.435
2 EARTHWORK 100.000 84.992 -15.008
3 SUBBASE AND BASE COURSES 100.000 89.462 -10.538
4 SURFACE COURSES 100.000 75.902 -24.098
5 STRUCTURES 100.000 95.576 -4.424
6 MISCELLANEOUS 71.815 28.005 -43.811
7 BUILDING WORK 100.000 83.424 -16.576
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 75.808 65.195 -10.613
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 79.779 79.938 0.159
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 86.975 92.517 5.542
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.