โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกันยายน 2558


เดือนกันยายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 2.089 2.234 0.145
สะสม 26.542 35.837 9.295

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  699     วัน คิดเป็น 68.529 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 321     วัน  คิดเป็น 31.471 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกันยายน 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 75.811 72.030
2 EARTHWORK 60.382 67.546 7.164
3 SUBBASE AND BASE COURSES 31.924 65.079 33.155
4 SURFACE COURSES 16.338 37.175 20.837
5 STRUCTURES 33.221 50.662 17.441
6 MISCELLANEOUS 5.281 4.886 -0.395
7 BUILDING WORK 47.259 64.930 17.671
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 12.029 8.686 -3.342
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 17.749 27.600 9.851
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 71.717 70.604 -1.114

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกันยายน 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
   • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-นอก      
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายใน-นอก
   • ดำเนินงานปรับแก้บันได
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงาน ติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB5
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BB1       
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB1        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB1   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1, BB2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+171.61–0+261.61 Lane 7 O/S 21.00, 24.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 13 O/S 45.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+301.61–0+411.73 Lane 11 O/S 35.00, 38.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+341.60–0+411.73 Lane 10 O/S 31.50-27.76 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+171.61+261.61 Lane 9 O/S 28.00 m. LT., Sta.0+191.61+261.61 Lane 14 O/S 49.00 m. LT., Sta.0+301.61+341.61 Lane 13 O/S 42.00,m 45.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+351.61 –0+411.73 Lane 9 O/S 27.73-24.26 m. LT., Sta.0+301.61 –0+381.67 Lane 15 O/S 52.50-50.51 m. LT., Sta.0+201.61 –0+261.61 Lane 16 O/S 56.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp   BP-3A, Sta.0+171.61 –0+261.61 Lane 7 O/S 21.00, 24.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp   BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 13 O/S 45.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp   BP-3A, Sta.0+301.61 –0+411.73 Lane 11 O/S 35.00, 38.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+171.61+261.61 Lane 9 O/S 28.00 m. LT., Sta.0+191.61+261.61 Lane 14 O/S 49.00 m. LT., Sta.0+301.61+341.61 Lane 13 O/S 42.00,m 45.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+341.61 –0+401.71 Lane 13 O/S 42.00-31.26, 45.50-34.76 m. LT., Sta.0+301.61–0+341.61 Lane 10 O/S 31.50 m. LT ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+283 –0+353 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+191.61 –0+261.61 Lane 15 O/S 52.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+341.60 –0+411.73 Lane 10 O/S 31.50-27.76 m. LT., Sta.0+301.60–0+391.69 Lane 14 O/S 49.00-46.43 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+351.61 –0+411.73 Lane 9 O/S 27.73-24.26 m. LT., Sta.0+301.61–0+381.67 Lane 15 O/S 52.50-50.51 m. LT., Sta.0+201.61 –0+261.61 Lane 16 O/S 56.00 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+058.30 –0+118.30 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+088.11 Lane 7 O/S 25.10-34.50 m. LT., Sta.0+000–0+078.04 Lane 7 O/S 22.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 6 O/S 19.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 5 O/S 15.60 m. LT., Sta.0+038.05–0+078.09 Lane 5 O/S 15.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82 –0+315.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+315.82–0+385.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82–0+385.82 Lane ไหล่ O/S 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61–0+261.61 Lane 11 O/S 35.00, 38.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+385.82–0+415.82 Lane 1, 3 O/S 0.00, 3.50, 7.00, 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61–0+261.61 Lane 10, 12 O/S 42.00, 10.50 m. LT.                
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-ภายนอก
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบ Steel post
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบประตู, หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5 BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคา
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp4
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP3a
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP4
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP6

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000 –0+175.26 Lane ไหล่ O/S 2.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+110.85 –0+230.30 Lane ไหล่ O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+580.85 –0+720.88 Lane 2 O/S 3.60-1.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+180 –0+280 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+050 –0+090 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+100 –0+193 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+253 –0+253 Lane 10 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+080 –0+180 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+011.72 –0+059.72 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+424 –0+490 Lane ไหล่ O/S 0.00, 1.50 m. RT., Sta.0+490 –0+550 Lane ไหล่ O/S 0.00 m., Sta.0+544 –0+586 Lane 1 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+340.30 –0+430.42 Lane ไหล่ O/S 0.00, 1.50 m. RT., Sta.0+500.46 –0+550.46 Lane 2 O/S 4.50 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+010 –0+060 Lane 2  O/S 07.20 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+100 –0+150 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+010 –0+060 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+340.30 –0+400.36 Lane 6 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+410.38–0+450.46 Lane 5 O/S 3.60 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+110.85–0+230.30 Lane ไหล่ O/S 9.50 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000–0+110.85 Lane ไหล่ O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+580.85–0+720.88 Lane 2 O/S 3.60-1.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+180–0+280 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+080–0+180 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+011.72–0+059.72 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+424–0+490 Lane ไหล่ O/S 0.00, 1.50 m. RT., Sta.0+490 –0+550 Lane ไหล่ O/S 0.00 m., Sta.0+544 –0+586 Lane 1 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+340.30–0+430.42 Lane ไหล่ O/S 0.00, 1.50 m. RT., Sta.0+500.46 –0+550.46 Lane 2 O/S 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+010–0+060 Lane 2  O/S 07.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+100–0+150 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK-N2, Sta.0+010–0+060 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+340.30–0+400.36 Lane 6 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+410.38 –0+450.46           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายในชั้น 1-2
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งแอร์ในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานติดตั้งถังบำบัด
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ที่ดำเนินงานปูกระเบื้อง
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK8, NK9, NK-N2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK8, NK9, NK-N2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp, NK2, NK9, NK8, NK-N2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีภาคปฏิบัติงาน

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตคานชั้นหลังคา
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตคอนกรีตคานชั้นหลังคา
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Metal Sheet
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานก่อผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานฉาบผนังชั้น 1, 2               
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ที่ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อไฟชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินสายไฟชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินงานทดสอบสายไฟชั้น 2
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 2
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium composite
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมและกระจกชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งประตูเหล็กม้วนชั้น1
   • ดำเนินงานติดตั้ง Grill Aluminium ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งผนังเบาชั้น 2
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐานเสาวิทยุ
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานทาสีภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตฝาบ่อพักงานระบบ 
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้ง Support OTL, Horn Speaker, ป้ายบอกช่องทาง Lamp. BB3
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงาน งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟบน Canopy Ramp BP6A
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณภายในอาคาร ANNEX PO-B-04 ชั้น 1, 2
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • STA. 105+050 - 107+000 L , STA. 107+050 - 110+000 L , STA.110+050 - 112+000 L
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • งานเข็มเจาะ
    • VMS 05CL STA. 95+620 L
    • VMS 06CR STA. 103+100 R
    • VMS 07CL STA. 1+640 L (หนองขาม)
    • VMS 08CL STA. 113+600 L
    • VMS 09CR STA. 122+710 R
   • FOOTING
    • VMS 07CL STA. 1+640 L (หนองขาม)
    • VMS 08CL STA. 113+600 L
    • VMS 09CR STA. 122+710 R
   • OVERHEAD GANTRY
    • VMS 07CL STA. 1+640 L (หนองขาม)
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานเสาวิทยุ
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานเข้าแบบผูกเหล็ก
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Footing
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.