โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2557

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกันยายน 2557

เดือนกันยายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.148 1.284 0.136
สะสม 7.893 7.373 -0.520

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  334     วัน คิดเป็น 32.745 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 686     วัน  คิดเป็น 67.255 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกันยายน 2557

ลำดับที่

รายการ

แผนงาน
(%)

ผลงาน
(%)

เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)

1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 46.505 0.257 -46.248
2 EARTHWORK 17.839 53.551 35.712
3 SUBBASE AND BASE COURSES 12.298 12.579 0.281
4 SURFACE COURSES 12.016 3.638 -8.378
5 STRUCTURES 3.303 7.706 4.403
6 MISCELLANEOUS 5.444 0.790 -4.654
7 BUILDING WORK 13.412 11.750 -1.662
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 1.822 0.000 -1.822
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 3.946 2.776 -1.170
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 53.701 34.406 -19.295


รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกันยายน 2557 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

 

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation และค่า Pile Cut off  บริเวณ Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade Ramp BB4 Sta. 0+325 – 0+475
   • ดำเนินการตรวจสอบ Center Line Pile Before Driving อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp BB4
  • ด้านงานก่อสร้างอาคารTSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd – Roof floor
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ บันได ชั้น 1st – 2nd floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต ชั้น 1st – 2nd floor
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินการเชื่อมแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
   • ดำเนินการเดินท่องานระบบ Plaza to Lane พร้อมเท Concrete Encase
  • ด้านงานก่อสร้างBT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการงานเชื่อมแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินการเจาะนำ เตรียมตอกเสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m.
   • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.35 x0.35 x5.00 m.
   • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินการติดตั้งโบลท์หัวเสาตอม่อ
   • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment  บริเวณ Ramp BB 5 Sta. 0+100 - 0+350
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.60 m. บริเวณ Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp BB2 และ Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m. บริเวณ Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp BB2 และ Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • งานกำกับดูแลงานด้าน Structures
   • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m. อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB 3

   

  2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation เสาเข็ม อาคาร TSB (BP-B-02)
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40. x 5.00 m.
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานรากและตอม่อ
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตและตอม่อ
   • ดำเนินการถมและบดอัดดินเตรียมงานคานคอดิน
   • ดำเนินการดัดและผูกเหล็กเสริม คานคอดิน
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการงาน Materials on site เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m.
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP3 Sta.0+000 – 1+350
   • ดำเนินการงาน Earth Embankment บริเวณ อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3 Sta.0+800 - 1+350

   

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section หลังการ Clearing And Grubbing บริเวณ Ramp NK1 Sta.0+050 – 0+175
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete Pavement 28 cm. Thickness บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบ Center Line Pile Before Driving อาคาร ANNEX (NK-B-06) Ramp NK9
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Base Course บริเวณ Ramp NK1 Sta.0+275-0+300
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage R.C.P. Ø 1.20 x 1.00  m. บริเวณ Road Ramp NK8 Sta.0+055
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ เสา ชั้น 2nd - Roof floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา ชั้น 2nd - Roof floor
   • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ คานรับโครงสร้างหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ บันไดทางขึ้นด้านหน้าชั้น 1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนัง และฉาบผนัง
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบTruss หลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ บันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้างชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
   • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการงาน Materials on site เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.00 m.
   • ดำเนินการเจาะนำ เตรียมงานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.00 m.
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายใน Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2A
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายใน Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ ฐานรากตอม่อ
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตฐานรากตอม่อ
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ โครง Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ โครง Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการติดตั้ง โครงฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายใน Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายใน Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้าน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK1A Sta. 0+100 – 0+300
   • ดำเนินการ Earth Embankment บริเวณ Parking อาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการ Earth Embankment บริเวณ Parking อาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK1Sta.0+500 – 0+600
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK8 Sta.0+000 - 0+500
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK9 Sta.0+000- 0+413
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp NK1 Sta.0+600 – 0+700
   • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B และ Ramp NK2
  • ด้านงาน Surface Course
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 Cm. Thickness และติดตั้ง Joint for Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B และ Ramp NK2


4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติงาน  5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการการตรวจสอบ Center line Pile Before Driving บริเวณอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการตรวจสอบ Center line Pile Before Driving บริเวณ Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2A
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade  Ramp PT2 Sta. 0+150 – 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Base Crouse บริเวณ Ramp PT2 Sta. 0+150 – 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  RCP Ø 1.20 x 1.00 m. บริเวณ Access Road Ramp PT4 Sta.0+000 - 0+114
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 12.00 m.
   • ดำเนินการถมดินปรับระดับและบดอัดดิน เตรียมงานคานคอดิน
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบผนัง Water tank
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตผนัง Water tank
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ คานชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ พื้น ชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้น ชั้น 2
   • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ เสา ชั้น 2nd –Roof floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา ชั้น 2nd –Roof floor
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด0.35 x 0.35 x 10.00 m
   • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp PT2A Sta.0+000 - 0+363
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base Ramp PT2A Sta.0+000 – 0+363
  • งานด้าน Miscellaneous
   • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m. บริเวณ Ramp PT 3 Sta.0+000 – 0+100
   • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
   • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363
  • งานด้าน Structures
   • ดำเนินการวางท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 3 Sta.0+000 – 0+100
   • ดำเนินการวานวางท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
   • ดำเนินการวางท่อ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m. บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363
   • ดำเนินการบดอัดทราย ใต้, ข้าง และหลังท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 3 Sta.0+000 – 0+100
   • ดำเนินการบดอัดทราย ใต้, ข้าง และหลังท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
   • ดำเนินการบดอัดทราย ใต้, ข้าง และหลังท่อ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m. บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363


6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System,  Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.