โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนสิงหาคม 2560


เดือนสิงหาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.851 0.616 -1.235
สะสม 88.637 91.308 2.671

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,400     วัน คิดเป็น 96.286 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 54     วัน  คิดเป็น 3.714 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 91.847 -8.153
2 EARTHWORK 99.430 96.704 -2.726
3 SUBBASE AND BASE COURSES 98.397 99.057 0.659
4 SURFACE COURSES 93.327 99.891 6.564
5 STRUCTURES 100.000 99.711 -0.289
6 MISCELLANEOUS 58.040 66.288 8.248
7 BUILDING WORK 95.797 98.527 2.730
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 83.448 84.325 0.878
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 85.915 89.622 3.707
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 99.421 96.303 -3.118
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.