โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนสิงหาคม 2558


เดือนสิงหาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.378 2.084 0.706
สะสม 24.454 33.603 9.149

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  669     วัน คิดเป็น 65.588 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 351     วัน  คิดเป็น 34.412 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 75.811 72.030
2 EARTHWORK 59.378 66.943 7.566
3 SUBBASE AND BASE COURSES 30.814 61.302 30.488
4 SURFACE COURSES 13.814 32.043 18.229
5 STRUCTURES 25.658 50.662 25.004
6 MISCELLANEOUS 3.793 4.759 0.966
7 BUILDING WORK 45.097 63.823 18.725
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 9.430 7.448 -1.982
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 16.111 19.969 3.858
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 65.248 68.200 2.951

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.100 –0+433.100 Lane 12 O/S 26.78-44.15 m. LT., Sta.0+443.100 –0+455.100 Lane 9 O/S 15.67-17.95 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+457.05 Lane 6 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+366.05 –0+406.05 Lane 4  O/S 16.90, 21.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+253.31 –0+283.31 Lane 3 O/S 9.20 m. LT., Sta.0+373.31 –0+413.31 Lane 4 O/S 17.10, 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+496.05 –0+506.05 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+243.31 –0+253.31 Lane 1 O/S 0.00, 3.60, 7.20, 9.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB--3, Sta.0+256.05 –0+276.05 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+256.05 –0+276.05 Lane 1 O/S 0.00 m., Sta.0+266.05 –0+276.05 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+493.31 –0+503.31 Lane 4 O/S 12.50-13.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+483.31 –0+503.31 Lane 2 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+493.31 –0+503.31 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+436.05 Lane 7 O/S 24.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+483.31 –0+504.31 Lane 41 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+203.100 –0+313.100 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+203.100 –0+313.100 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.100 –0+433.100 Lane 12 O/S 26.78-44.15 m. LT., Sta.0+443.100 –0+455.100 Lane 9 O/S 15.67-17.95 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+457.05 Lane 6 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+366.05 –0+406.05 Lane 4 O/S 16.90, 21.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+253.31 –0+283.31 Lane 3 O/S 9.20 m. LT., Sta.0+373.31 –0+413.31 Lane 4 O/S 17.10, 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+496.05 –0+506.05 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+243.31 –0+253.31 Lane 1 O/S 0.00, 3.60, 7.20, 9.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB--3, Sta.0+256.05 –0+276.05 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+256.05 –0+276.05 Lane 1 O/S 0.00 m., Sta.0+266.05 –0+276.05 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement RampBB-4, Sta.0+493.31 –0+503.31 Lane 4 O/S 12.50-13.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement RampBB-3, Sta.0+483.31 –0+503.31 Lane 2 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+493.31 –0+503.31 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+436.05 Lane 7 O/S 24.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+483.31 –0+504.31 Lane 41 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+203.100 –0+313.100 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.      
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+203.100 –0+313.100 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานปูหินอ่อนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
   • ดำเนินงานทาสีภายใน-นอก
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานทาสีผนังภายใน-นอก 
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB5
   • ดำเนินงาน สกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BB1
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB1
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB2, 3 และ 4

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+000–0+108 Lane 6 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+103 –0+263 Lane 6 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+123 –0+263 Lane 8 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+283 –0+353 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+353 –0+403 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+053.60–0+213.60 Lane 5 O/S 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+263.60 –0+393.60 Lane 6 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+058.30 –0+118.30 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+088.11 Lane 7 O/S 25.10-34.50 m. LT., Sta.0+000 –0+078.04 Lane 7 O/S 22.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 6 O/S 19.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 5 O/S 15.60 m. LT., Sta.0+038.05 –0+078.09 Lane 5 O/S 15.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82 –0+315.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+315.82 –0+385.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82 –0+385.82 Lane ไหล่ O/S 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 11 O/S 35.00, 38.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+385.82 –0+415.82 Lane 1, 3 O/S 0.00, 3.50, 7.00, 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 10, 12 O/S 42.00, 10.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+000 –0+108 Lane 6 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+103 –0+263 Lane 6 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+123 –0+263 Lane 8 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp Ramp BP-2, Sta.0+283 –0+353 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+353 –0+403 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+053.60 –0+213.60 Lane 5 O/S 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+263.60 –0+393.60 Lane 6 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+058.30 –0+118.30 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+088.11 Lane 7 O/S 25.10-34.50 m. LT., Sta.0+000 –0+078.04 Lane 7 O/S 22.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 6 O/S 19.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-1, Sta.0+000 –0+028.04 Lane 5 O/S 15.60 m. LT., Sta.0+038.05 –0+078.09 Lane 5 O/S 15.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82 –0+315.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+315.82 –0+385.82 Lane 3 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+255.82 –0+385.82 Lane ไหล่ O/S 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 11 O/S 35.00, 38.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+385.82 –0+415.82 Lane 1, 3 O/S 0.00, 3.50, 7.00, 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP-3A, Sta.0+181.61 –0+261.61 Lane 10, 12 O/S 42.00, 10.50 m. LT.  
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดแผ่นฝ้าเพดานชั้น1,2
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานก่ออิฐพนังชั้น 1 ชั้น 2
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบประตู, หน้าต่าง
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลในอาคาร
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp4
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP2
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP4
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Prime Coat ทางเบี่ยงจราจร บริเวณ Ramp BP

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+129 –0+225 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+129 –0+225 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+223 –0+283 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+223 –0+283 Lane 3 O/S 0.00 m. LT., Sta.0+243 –0+283 Lane 2 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+050 –0+090 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+100 –0+193 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+253 –0+253 Lane 10 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+193 –0+243 Lane 14 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+273 –0+283 Lane 9 O/S 16.44-19.12 m. LT., Sta.0+168 –0+243 Lane 11 O/S 9.62 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+200.30 –0+300.30 Lane 6 O/S 0.00, 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+200.30 –0+300.30 Lane 5 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+240.30 –0+300.30 Lane 4 O/S 10.80 m. LT., Sta.0+260.30 –0+300.30 Lane 2 O/S 14.40, 18.00 m. LT., Sta.0+130.71 –0+200.30 Lane 7 O/S 0.00, 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000 –0+059.83 Lane 7 O/S 0.00, 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+021.48 –0+130.71 Lane 3 O/S 4.50, 6.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+071.13 –0+200.30 Lane 5 O/S 3.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+000 –0+129.83 Lane 1 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+000 –0+129.83 Lane 1 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+110.85 –0+200.30 Lane 5 O/S 7.00 m. LT., Sta.0+200.30–0+240.30 Lane 4 O/S 7.00-10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+129.83–0+199 Lane 1 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000 –0+110.85 Lane 5 O/S 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+129 –0+225 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+129 –0+225 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+223 –0+283 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+223 –0+283 Lane 3 O/S 0.00 m. LT., Sta.0+243 –0+283 Lane 2 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+050 –0+090 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+100 –0+193 Lane 4 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+253 –0+253 Lane 10 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+193 –0+243 Lane 14 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+273 –0+283 Lane 9 O/S 16.44-19.12 m. LT., Sta.0+168 –0+243 Lane 11 O/S 9.62 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+200.30 –0+300.30 Lane 6 O/S 0.00, 1.50 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+200.30 –0+300.30 Lane 5 O/S 7.20 m LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+240.30 –0+300.30 Lane 4 O/S 10.80 m. LT., Sta.0+260.30 –0+300.30 Lane 2 O/S 14.40, 18.00 m. LT., Sta.0+130.71 –0+200.30 Lane 7 O/S 0.00, 1.50 m RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000 –0+059.83 Lane 7 O/S 0.00, 1.50 m RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+021.48 –0+130.71 Lane 3 O/S 4.50, 6.00 m LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+071.13 –0+200.30 Lane 5 O/S 3.50 m LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+000 –0+129.83 Lane 1 O/S 0.00 m
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+000 –0+129.83 Lane 1 O/S 0.00 m
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+110.85 –0+200.30 Lane 5 O/S 7.00 m. LT., Sta.0+200.30–0+240.30 Lane 4 O/S 7.00-10.80 m LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-9, Sta.0+129.83–0+199 Lane 1 O/S 0.00 m LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-8, Sta.0+000 –0+110.85 Lane 5 O/S 7.00 m LT.    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งสุขภัณฑ์
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งแอร์ในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งประตูหน้าต่าง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานติดตั้งถังบำบัด
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานฉาบผนังอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ
   • ที่ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร
   • ที่ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานปูกระเบื้อง
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ที่ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ที่ดำเนินงานปูกระเบื้อง
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK7, NK1
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp  NK7, NK1
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp NK1, NK2 , NK8 , NK9
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีภาคปฏิบัติงาน

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้น 1
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น 1
   • ดำเนินงานงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตเสาชั้น 1
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตเสาชั้น 1
   • ดำเนินงานงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินงานงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินงานงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตเสาชั้น 2
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตเสาชั้น 2
   • ดำเนินงานงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตคานชั้นหลังคา
   • ดำเนินงานงานหล่อคอนกรีตคอนกรีตคานชั้นหลังคา
   • ดำเนินงานงานก่อผนังชั้น 1                
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite        

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินงานเดินท่อไฟชั้น 1
   • ดำเนินงานเดินสายไฟชั้น 1 และชั้น2
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 2
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium composite
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมและกระจกชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งประตูเหล็กม้วนชั้น 1
   • ดำเนินงานทดสอบสายไฟชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งหม้อแปลง
   • ดำเนินงานติดตั้ง Grill Aluminium ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งผนังเบาชั้น 2   
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานทาสีภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งหินเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ
   • ดำเนินงานติดตั้งหม้อแปลง
   • ดำเนินงานวางถังบำบัดน้ำเสีย
   • ดำเนินงานต่อสายไฟเข้าตู้ MDB 
   • ดำเนินการเทคอนกรีตฐาน Generator   
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานติดตั้ง Grill Aluminium
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน


6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงาน ติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร  BP-B-02 (TSB)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานวางท่อ Plaza-Lane  NK-B-04 (TSB)
   • ดำเนินงานวางท่อ Lane-Canopy PO5A
   • ดำเนินงานวางท่อ Plaza-Lane  NK-B-03 (ANNEX)
   • ดำเนินงานติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร NK-B-02 (ANNEX)
   • ดำเนินงานติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร NK-B-03 (ANNEX)
   • ดำเนินงานติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร NK-B-04 (TSB)
   • ดำเนินงานติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร NK-B-06 (ANNEX)
   • ดำเนินงาน ร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบจัดเก็บภายในอาคาร  NK-B-05(ANNEX)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินงานติดตั้งราง W/W งานระบบจัดเก็บภายในอาคาร  PT-B-01 (TSB)
   • ดำเนินงานวางท่อ Plaza-Lane  PT1, PT2

   

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • ดำเนินงานกำกับและตรวจสอบปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • STA. 84+000 - 94+000 R, STA. 83+000 - 84+000 R, STA. 69+000 - 72+500 R , STA. 102+000 - 105+000 R, STA. 68+100 - 72+500 R, STA. 73+000 - 78+000 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
     • STA. 68+100 - 72+500 L, STA. 102+000 - 105+000 L, STA. 69+000 - 72+500 L, STA. 73+000 - 78+000 L, STA. 102+000 - 105+000 L
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • งานเข็มเจาะ
    • VMS 04CR STA. 86+140 R
    • VMS 02CR STA. 76+500 R
    • VMS 03CL STA. 76+250 L
    • VMS 01CL STA. 69+380 L
    • VMS 01CL STA. 69+380 L   
   • FOOTING
    • VMS 05CL STA. 95+620 L
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.