โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนสิงหาคม 2557

เดือน สิงหาคม แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 0.976 0.983 0.007
สะสม 6.745 6.089 -0.656

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  304     วัน คิดเป็น 29.804 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 716     วัน  คิดเป็น 70.196 %

                                        

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนสิงหาคม 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 40.562 0.000 -40.562
2 EARTHWORK 16.793 52.058 35.265
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 9.298 8.671 -0.627
4 SURFACE  COURSES 9.728 0.627 -9.101
5 STRUCTURES 2.595 7.706 5.111
6 MISCELLANEOUS 4.738 0.790 -3.948
7 BUILDING  WORK 11.649 8.374 -3.275
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 1.327 0.000 -1.327
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 3.354 2.776 -0.578
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 44.081 33.980 -10.101รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบ Center Line Pile Before Driving อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสา 1st - 2nd  floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต,ถอดแบบและบ่มคอนกรีต เสา 1st - 2nd  floor
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานคานและพื้นชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานและพื้นชั้น 2


 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสา ชั้น 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา ชั้น 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ คาน Roof Beam
  • ดำเนินการเทคอนกรีต,ถอดแบบและบ่มคอนกรีต คาน Roof Beam
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาและฉาบผนัง ชั้น 1

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต,ถอดแบบและบ่มคอนกรีต ฐานราก
  • ดำเนินการดำเนินการติดตั้ง Steel Post 
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง Truss หลังคา

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
  • ดำเนินการเดินท่อ HDPE Booth to Booth
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
  • ดำเนินการตอกและตัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.35x 0.35 x 5.00 m
 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment  บริเวณ Ramp BB 2A Sta. 0+000 - 0+300
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment  บริเวณ Ramp BB 4A Sta. 0+000 - 0+367
 • ด้านงานSub base And Base Course
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Access Road Ramp BB6 Sta. 0+350 - 0+500

 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการปู Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course บริเวณ Detour Road Ramp BB3A Sta.0+000 – 0+298
  • ดำเนินการปู Asphaltic Concrete ชั้น Wearing Course บริเวณ Detour Road Ramp BB3A Sta.0+000 – 0+298
  • ดำเนินการตีเส้นจราจรชั่วคราว บริเวณ Detour Road Ramp BB3A Sta.0+000 – 0+298

 • ด้านงาน  Miscellaneous
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ RC Manhole ขนาด 1.40 x 1.80 m
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต RC Manhole ขนาด 1.40 x 1.80 m

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Center Line Pile Before Driving อาคาร TSB (BP-B-2)
 • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
  • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40x 0.40. x 5.00 m
 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP3 Sta.0+000 – 0+900
  • ดำเนินการงานSand Embankment บริเวณ Ramp BP3 Sta.0+900 - 1+350

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation และ ค่าระดับ Pile Cut off  บริเวณ Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub grade บริเวณ Ramp NK-N1 Sta.0+025 - 0+134
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ  Ramp NK-S3 Sta.0+012 - 0+025
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ  Ramp NK-S4 Sta.0+025 - 0+175
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete Pavement บริเวณ  Ramp NK-1C
  • ดำเนินการตรวจสอบผังการเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริเวณ Ramp NK 10
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสา 1st–2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา 1st–2nd floor
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน เตรียมงานพื้นละคานชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนัง และฉาบผนัง
  • ดำเนินการยกประกอบและเชื่อม Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบห้องมั่นคง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตห้องมั่นคง
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน เตรียมงานคาน Roof Beam
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคาน Roof Beam
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคาน Roof Beam
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก F2
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตฐานราก F2
  • ดำเนินการ ติดตั้ง Steel Post
  • ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
  • ดำเนินการตอกและตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.40x 0.40 x 5.00 m
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการติดตั้ง โครงฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminum Composite
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2A
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 5.00 m

 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการยกติดตั้ง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการยกติดตั้ง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้าน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK1 Sta.0+300 - 0+600
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK2 Sta.0+300 - 0+600
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK8 Sta.0+000 - 0+500
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK9 Sta.0+000- 0+413

 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK-S3 Sta.0+000 - 0+073
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK-S4 Sta.0+000 - 0+170
  • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B
 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 Cm. Thickness และติดตั้ง Joint for Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1B

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  R.C.P Ø0.80 x 1.00 m บริเวณ Access Road Ramp PT2 Sta.0+167 – 0+253
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  R.C.P Ø0.80 x 1.00 m. บริเวณ Access Road Ramp PT2A Sta.0+057 – 0+126
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  R.C.P Ø1.20 x 1.00 m บริเวณ Access Road Ramp PT4 Sta.0+414 – 0+332
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินการ ถมดินปรับระดับและบดอัด เตรียมงานคานคอดิน
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน Water tank
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน Water tank
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้น Water tank
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้น Water tank
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบผนัง Water tank
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ พื้นชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ เสา 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานคานชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ คานชั้น 2
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานชั้น 2
  • ดำเนินการ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp PT2A Sta.0+000 - 0+363
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp PT1A Sta.0+100 - 0+200
 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการ ปู Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course บริเวณ Access Road Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
  • ดำเนินการ ปู Asphaltic Concrete ชั้น Wearing Course บริเวณ Access Road Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
  • ดำเนินการตีเส้นจราจรชั่วคราว Access Road Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
 • งานด้าน Miscellaneous
  • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
  • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m.บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363
 • งานด้าน Structures
  • ดำเนินการวางท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
  • ดำเนินการวางท่อ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363
  • ดำเนินการบดอัดทราย ใต้,ข้าง และหลังท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m บริเวณ Ramp PT 4 Sta.0+000 – 0+348
  • ดำเนินการบดอัดทราย ใต้, ข้าง และหลังท่อ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m. บริเวณ Ramp PT 2A Sta.0+000 – 0+363

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.