โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560


เดือนกรกฎาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.468 0.901 -0.567
สะสม 86.786 90.692 3.906

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,369     วัน คิดเป็น 94.154 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 85     วัน  คิดเป็น 5.846 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 90.497 -9.503
2 EARTHWORK 99.145 96.704 -2.441
3 SUBBASE AND BASE COURSES 94.895 99.057 4.162
4 SURFACE COURSES 89.744 99.891 10.147
5 STRUCTURES 100.000 99.711 -0.289
6 MISCELLANEOUS 52.342 51.368 -0.974
7 BUILDING WORK 93.227 99.937 6.710
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 81.924 82.555 0.632
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 85.085 89.622 4.538
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 99.132 96.163 -2.969
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.