โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกรกฏาคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกรกฏาคม 2559


เดือนกรกฏาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 3.474 3.492 0.018
สะสม 60.24 65.122 4.882

ระยะเวลาดำเนินการ  1,077     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,004     วัน คิดเป็น 93.222 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 73     วัน  คิดเป็น 6.778 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกรกฏาคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 65.526 63.565 -1.961
2 EARTHWORK 85.286 81.688 -3.598
3 SUBBASE AND BASE COURSES 85.794 89.161 3.366
4 SURFACE COURSES 72.512 73.037 0.525
5 STRUCTURES 85.113 85.812 0.699
6 MISCELLANEOUS 27.012 26.505 -0.508
7 BUILDING WORK 79.406 82.629 3.223
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 37.753 53.047 15.294
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 55.878 57.347 1.469
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 67.655 90.098 22.444

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินงานค่าระดับงาน sand cushion ก่อนเท concrete Pavement Ramp BP-3 Lane3
   • ดำเนินงานระดับงาน TOP  concrete pavement  Ramp BP-3 Lane-4 ส่วนขยาย +ระดับงาน sand cushion
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบหล่อ concrete Ramp BP-3 STA.0+030-0+140 Lane3 ส่วนขยาย Lane 4 STA.0+000-0+150
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบหล่อ concrete pavement Ramp BP-3 Lane ไหล่ทาง
   • ดำเนินงานตำแหน่งเสาเข็มอาคาร Annex 04
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)                  
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานทาสีผนังชั้น 1, 2
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BP-B-04)
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
  • ด้านงาน BT08B TOLL CANOPY 9 BOOTH EXIT
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน SAND EMBANKMENT Ramp BP3, BP5     
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP5
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ที่ดำเนินงาน Pavement Ramp BP3, BP5
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP3, BP5
  • ด้านงาน Traffic Management
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500


3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินงาน แนว+ระดับงาน  Concrete เกาะ Barrier กม. 1+500-1+700
   • ดำเนินงาน wearing  asphaltic  concrete
   • ดำเนินงาน แนว+ระดับงานเท concrete  เกาะ  Barrier กม.1+700-1+800              
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร                        
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร


4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินงานระดับตัดเข็มอาคาร Annex PO-01
   • ดำเนินงานตำแหน่งเสาเข็มอาคาร Annex PO-01
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบ Concrete Retaining  Wall
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบหล่อ Concrete Is land
   • Ramp PO-3 Canopy 4 Booth ตรวจสอบตำแหน่งงาน Clearing Ramp-1-2
   • ดำเนินงานประกอบแบบหล่อ Concrete footing  Ramp PO-01
   • ดำเนินงานขุดย้ายท่อเมนประปา Ramp PO-5-6
   • ดำเนินงานระดับงานผูกเหล็กประกอบแบบหล่อคานคอดิน
   • ดำเนินงานระดับประกอบแบบหล่อ concrete footing อาคาร canopy    
  1. งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-01)
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงาน หล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้น 1
  2. งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PO-B-03)
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้น 2
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น 2
  3. งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp PO7
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite   
  4. งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp PO3A
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงานยกติดตั้งเสา
   • ดำเนินงานยกติดตั้งโครงหลังคา
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  5. งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp PO1
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงาน หล่อคอนกรีตฐานราก
  6. งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work       
   • ดำเนินงาน SAND EMBANKMENT Ramp PO7, PO8, PO3        
   • ดำเนินงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE
   • ดำเนินงาน CLEARING AND GRUBBING Ramp PO1


5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบหล่อ Concrete Barrier Ramp PT-1
   • ดำเนินงานระดับงานประกอบแบบหล่อ Concrete Pavement Lane 8 Ramp PT-2
   • ดำเนินงานระดับงานหล่อ Concrete Curd  รอบอาคารCCB Ramp PT-2
   • ดำเนินงานระดับงาน FN. Subgrade Ramp PT-1
   • ดำเนินงานตำแหน่งเสาเข็ม Ramp PT-1- 7BoothPavement Ramp PT-1
    STA. 0+275-0+315
   • ดำเนินงาน ระดับงานประกอบแบบหล่อ Concrete Footing  อาคาร Toll canopy  7 Booth Ramp PT-1 +ระดับบ่อพักระบบระบายน้ำ
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งผนัง Aluminum Composite ห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานห้อง Control
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร     
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานยกติดตั้งเหล็กโครงหลังคา
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานถมดินและบดอัดบริเวณ Ramp PT4   
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base Ramp PT4
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2   
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb & Gutter บริเวณ Ramp PT2


6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานทดสอบตรวจส่งงานอุปกรณ์ในช่องทาง Ramp. BB1, BB2, BB3, BB4
    • MANUAL LANE BARRIER
    • OVERHEAD TRAFFIC LIGHT WITH HOUSING
    • ไฟกะพริบหน้าเลน
    • ไฟส่องล้อ
    • AMBER SECURITY BEACON AND SIREN
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานงานติดตั้งท่อบน Island Ramp. BP5A
   • ดำเนินงานงานทดสอบตรวจส่งงานอุปกรณ์ในช่องทาง Ramp. BP3
    • MANUAL LANE BARRIER
    • OVERHEAD TRAFFIC LIGHT WITH HOUSING
    • ไฟกะพริบหน้าเลน
    • ไฟส่องล้อ
    • AMBER SECURITY BEACON AND SIREN
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 7 Booth Ramp. NK1
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 8 Booth Ramp. NK1
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 4 Booth Ramp. NK2
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 4 Booth Ramp. NK2A
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 4 Booth Ramp. NK-N2
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 4 Booth Ramp. NK7
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้างาน Cabling 4 Booth Ramp. NK8
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ดำเนินงานงานติดตั้งโคมไฟ Canopy Light Ramp. PO1A
   • ดำเนินงานงานติดตั้งโคมไฟ Canopy Light Ramp. PO5A 
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินงานงานติดตั้งโคมไฟ Canopy Light Ramp. PT2
   • ดำเนินงานงานผูกเหล็ก, วางท่อ, เทคอนกรีตฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB Ramp. PT2
   • ดำเนินงานงานผูกเหล็ก, วางท่อ, เทคอนกรีต Encase lane 4-7 Ramp. PT1


7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งานดันท่อลอด
   • ดำเนินงาน งานดันท่อลอดที่บริเวณ CCB พัทยา - STA. 122+500 LT
   • ดำเนินงาน งานดันท่อลอดที่บริเวณ STA.122+570 LT - 122+600 LT
   • ดำเนินงาน งานดันท่อลอดที่บริเวณ STA. 125+850 LT - 126+000 LT
   • ดำเนินงาน งานดันท่อลอดที่บริเวณ ANNEX NK02 RT - 99+700 RT
  • งาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON BARRIER, DITCH
   • ดำเนินงาน งานเท Concrete STA. 79+000 RT – 79+030 RT
   • ดำเนินงาน งานเท Concrete STA. 1+300 LT - 1+230 LT ขาออกแหลมฉบัง
  • งาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON RETRAINING WALL
   • ดำเนินงาน งานเท Concrete STA. 110+900 RT – 111+000 RT
   • ดำเนินงาน งานเท Concrete STA. 112+600 RT – 113+000 RT
  • งานตรวจ Material on Site
   • UPS ขนาด 3 เฟส พร้อม BATTERY+RACK ขนาด 40 KVAX2
   • จอ LED ขนาด 55” จำนวน 35 ชุด
   • Antivirus Antispam Server จำนวน 5 ชุด
   • Filewall System จำนวน 7 ชุด
   • Media Converter จำนวน 14 ชุด
   • Sub Master Clock จำนวน 18 ชุด
   • Digital Clock จำนวน 20 ชุด
   • Office 2016 License จำนวน 96 ชุด
   • Antivirus License จำนวน 294 ชุด
   • Image License จำนวน 183 ชุด
   • DVD Tool จำนวน 183 ชุด
   • Recovery Program จำนวน 183 ชุด
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.