โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2560


เดือนมิถุนายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.451 2.974 1.523
สะสม 85.317 89.791 4.474

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,338     วัน คิดเป็น 92.022 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 116     วัน  คิดเป็น 7.978 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 71.005 90.497 19.492
2 EARTHWORK 90.971 96.704 5.734
3 SUBBASE AND BASE COURSES 80.116 96.903 16.787
4 SURFACE COURSES 77.176 99.416 22.240
5 STRUCTURES 95.276 99.711 4.436
6 MISCELLANEOUS 42.990 49.916 6.926
7 BUILDING WORK 88.411 98.606 10.195
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 79.365 82.441 3.077
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 84.230 88.266 4.036
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 98.843 95.926 -2.917
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.