โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2559


เดือนมิถุนายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.776 3.203 2.427
สะสม 56.766 61.63 -4.864

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  973     วัน คิดเป็น 90.334 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 104     วัน  คิดเป็น 9.636 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า (%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 59.827 59.800 -0.027
2 EARTHWORK 79.019 81.659 2.641
3 SUBBASE AND BASE COURSES 77.829 87.812 9.983
4 SURFACE COURSES 70.027 67.633 -2.394
5 STRUCTURES 75.229 85.812 10.584
6 MISCELLANEOUS 19.212 25.180 5.968
7 BUILDING WORK 77.081 81.027 3.946
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 33.997 44.209 10.212
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 52.981 55.704 2.722
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 63.494 89.340 25.846

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับ
   • ดำเนินงานติดตั้งเคาน์เตอร์
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับ
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth   
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth   
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth   
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บ               
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน


2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ที่ปรึกษากำกับดูแลตรวจสอบค่าระดับงาน Finis Sub grade Ramp BP5 STA.0+775-0+850
   • ที่ปรึกษากำกับดูแลตรวจสอบระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Retaining Wall  Ramp BP3A
   • ที่ปรึกษากำกับดูแลตรวจสอบตำแหน่ง+ระดับงานวางท่อระบายน้ำขนาด 100*100 Ramp BP5
   • ที่ปรึกษากำกับดูแลตรวจสอบระดับก่อนเท Concrete  Pavement  Ramp  BP6 Lane 2 STA. 0+334.00-0+344.00
    Lane 8 STA.0+515.210-0+495.210
    Lane 1 STA.0+364.730-0+334.550, 0+485.730-0+465.290
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-01)      
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานทาสีผนังชั้น 1, 2
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน 
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite      
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ด้านงาน BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite      
  • ด้านงาน BT08B- Toll Canopy 9 Booth Exit
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานติดตั้งเสา Steel Post
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน SAND EMBANKMENT Ramp BP5, BP6      
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP5        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP3, BP3A
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP3, BP3A     
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Retaining Wall Ramp BP5
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Barrier Type I  Ramp BP3, BP3A
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Barrier Type II Ramp BP1
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Curb  Ramp BP3, BP3A
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Approach Barrier Type B Ramp BP1, BP3
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Approach Barrier Type C Ramp BP3, BP3A
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีตผนังกันดิน Ramp BP3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต ผนังกันดิน Ramp BP3
  • ด้านงาน Traffic Management
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp,BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500


3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินงานแนวและระดับงานเกาะกลาง Barrier ระหว่าง กม.100+500-100+700
   • ดำเนินงาน สำรวจตำแหน่งติดตั้งป้าย Overhead และป้าย Overhang
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2          
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน Prime Coat Ramp NK7, NK8, NK9, NKS2, NKS3, NKS4 ลานจอดรถ Ramp NK1, NK2, NK9, NK10 และลานจอดรถออฟฟิศ NKS4    
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1 , NK2


4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับคานคอดินก่อนเท Concrete
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงาน Finis Sub Base Ramp PO8 STA.0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Island Canopy 5 Booth
   • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งเข็มอาคาร Annex PO1 Ramp PO3
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับก่อนเท Concrete Canopy 5 Booth
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงานประกอบแบบ Island Canopy 4  Booth PO7A      
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(PO-B-03)
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น1
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 2
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp PO7
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครง Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • หล่อคอนกรีต Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment Ramp PO7, PO8, PO3
   • ดำเนินงาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base
   • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing


5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบแนว+ระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Pavement Ramp PT1
   • ดำเนินการดูแลตำแหน่ง+ระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Barrier PT.2  STA.0+270-0+420
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงาน Finish Base Courseบริเวณ Ramp PT1
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงานชั้นผิวทาง Subgrade บริเวณ PT.2STA. 0+150-0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับปรับดิน Toll Canopy 12 Booth Exit บริเวณ Ramp PT2
   • ดำเนินการตรวจสอบพิกัดตำแหน่ง Island Toll Canopy 12 Booth Exit บริเวณ Ramp PT2
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับแบบงานกำแพงกันดิน บริเวณ Ramp PT1
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับแบบและแนวกำแพงกันดิน Ramp STA. 0+300-0+260   
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งผนัง Aluminum Composite ห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งติดตั้งฝ้าเพดานห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งสายล่อฟ้ารอบอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite         
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite         
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานถมดินและบดอัดบริเวณ Ramp PT3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base Ramp PT1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT1
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Retraining Wall บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb & Gutter บริเวณ Ramp PT2


6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงาน Foundation ฐานตู้ DB, EDB, LCP Ramp. BP2
   • ดำเนินงานงานร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ Plaza-lane Ramp. BP3     
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ดำเนินงานงานเทคอนกรีต Lane-lane ช่องทางที่ 1-4 Ramp. PO5A
   • ดำเนินงานงานเทคอนกรีต Lane-lane ช่องทางที่ 1-4 Ramp. PO1A         
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน


7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งานดันท่อลอด
   • ดำเนินงานดันท่อลอดที่บริเวณเข้าอาคาร TSB BB-B-01
   • ดำเนินงานดันท่อลอดที่บริเวณ STA.76+400 RT -75+600 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอดที่บริเวณ STA.101+000 LT - 101+200 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอดที่บริเวณ STA.101+000 RT - 100+100 RT
  • งาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON BARRIER, DITCH
   • ดำเนินงานงานหล่อ Concrete STA.75+850 RT – 75+660 RT
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA.76+190 RT – 75+600 RT
   • ดำเนินงานหล่อConcrete STA.79+230 RT – 79+140 RT
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA. 100+400 RT – 101+300 RT
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA.100+800 LT – 100+900 LT
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA.101+200 LT – 101+840 LT
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA.101+200 LT – 101+480 LT
  • งาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON RETRAINING WALL
   • ดำเนินงานหล่อ Concrete STA. 105+500 LT - 105+700 LT
   • ดำเนินงานหล่อConcrete STA.110+600 LT - 111+000 LT
   • ดำเนินงานหล่อConcrete STA.102+000 LT - 102+400 LT
   • ดำเนินงานหล่อConcrete STA.112+600 LT - 112+900 LT
   • ดำเนินงานหล่อConcrete STA.110+700 RT – 111+100 RT
  • งานระบบป้ายสัญญาณปรับได้ (MATRIX SIGN SYSTEM: MS)
   • งานติดตั้ง Single-Face Matrix Sign Board
    • MS01L, MS03L, MS05L, MS07L, MS09L, MS11L, MS13L, MS15L, MS17L, MS19L, MS21L, MS23L, MS25L, MS27L, MS29L, MS33L, MS35L, MS37L, MS39L, MS41L, MS43L, MS45L, MS47L, MS49L, MS51L
    • MS02R, MS04R, MS06R, MS08R, MS10R, MS12R, MS16R, MS18R, MS20R, MS22R, MS24R, MS26R, MS28R, MS30R, MS32R, MS34R, MS36R, MS38R, MS40R, MS44R
   • งานติดตั้ง Control Box
    • MS01L, MS03L, MS05L, MS07L, MS09L, MS11L, MS13L, MS15L, MS17L, MS19L, MS21L, MS23L, MS25L, MS27L, MS29L, MS33L, MS35L, MS37L, MS39L, MS41L, MS43L, MS45L, MS47L, MS49L, MS51L
    • MS02R, MS04R, MS06R, MS08R, MS10R, MS12R, MS16R, MS18R, MS20R, MS22R, MS24R, MS26R, MS28R, MS30R, MS32R, MS34R, MS36R, MS38R, MS40R, MS44R
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.