โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560


เดือนพฤษภาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.403 0.702 -0.701
สะสม 83.866 86.817 2.951

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,308     วัน คิดเป็น 89.959 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 146     วัน  คิดเป็น 10.041 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 71.005 74.688 3.683
2 EARTHWORK 90.971 94.735 3.765
3 SUBBASE AND BASE COURSES 80.116 90.972 10.856
4 SURFACE COURSES 77.176 89.404 12.228
5 STRUCTURES 95.276 99.215 3.939
6 MISCELLANEOUS 42.990 41.315 -1.675
7 BUILDING WORK 88.411 96.787 8.376
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 79.365 76.864 -2.501
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 84.230 86.503 2.273
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 86.939 95.025 8.086
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.