โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559


เดือนพฤษภาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.235 2.672 2.437
สะสม 55.990 58.427 2.437

ระยะเวลาดำเนินการ  1,077     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  943     วัน คิดเป็น 87.558 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 134     วัน  คิดเป็น 12.442 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 59.800 59.800 0.000
2 EARTHWORK 77.665 79.182 1.517
3 SUBBASE AND BASE COURSES 77.560 87.435 9.875
4 SURFACE COURSES 69.178 65.439 -3.739
5 STRUCTURES 74.115 79.730 5.615
6 MISCELLANEOUS 16.945 23.388 6.443
7 BUILDING WORK 76.069 79.384 3.315
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 33.568 36.961 3.392
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 52.479 54.009 1.530
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 62.783 70.990 8.207

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับ
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับ
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน 
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth            
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth             
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth             
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานร้อยสายเมน Plaza To Lane
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายใน Booth                       
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน                
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน


2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับก่อนเท Concrete PavementRampBP3/A STA. 0+301-0+371
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Barrier Ramp BP3/A STA. 0+101-0+151 STA.0+505-0+485.730
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับก่อนเท Concrete Curb Ramp BP  3/A
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานประกอบแบบก่อนเท Concrete Pavement Ramp BP1 sta.0+358.360-0+388.660
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระบบระบายน้ำ BOX Coverts Ramp BP5 STA.0+750     
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานประกอบแบบ Retaining WaII Ramp 1/A STA.0+494.580-0+052.080
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Footing Ramp BB5 (Toll Canopy 9Booth Exit)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงาน Clearing and Grubbing BP5   
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)       
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินงาน ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานก่ออิฐมวลเบาผนัง
  • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก          
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานสีโครงหลังคาเหล็ก
  • ด้านงาน BT08B TOLL CANOPY 9BOOTH EXIT
   • ดำเนินงาน หล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงาน เชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงาน ติดตั้งเสา Steel Post
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing Ramp BP.5
   • ดำเนินงาน SAND EMBANKMENT Ramp BP5   
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP1, BP3, BP6
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP1, BP3, BP6
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีต Retaining Wall  Ramp BP5
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต Barrier Ramp BP3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Barrier Ramp BP3
  • ด้านงาน Traffic Management
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500


3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบแนวและระดับงานเกาะกลาง Barrier ระหว่าง กม.100+500-100+700
   • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งป้าย Overhead และป้าย Overhang                  
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2                  
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานติดตั้ง Barrier Type I บริเวณ Ramp NK2, NK6
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1, NK2
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต R.C. Rectangular Pipe From Curb Inlet บริเวณ Ramp NK1, NK2
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต R.C. Headwall For Box Culvert บริเวณ Ramp NK6


4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับและพิกัดเข็มก่อนทำการตัดอาคาร TSB
   • ดำเนินการตรวจสอบแนวและระดับเข็มก่อนประกอบแบบเท Footing
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงาน Finish Subgrade Ramp PO3 STA. 0+300-260
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับ Cut & Fill ดินเดิม PO7 sta. 0+300-450
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานประกอบแบบคานคอดินอาคาร TSB
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงาน Subgrade PO7 STA.0+225-0+325        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(PO-B-03)
   • ดำเนินงาน หล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงาน หล่อคอนกรีตคานคอดิน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp PO7
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลัง Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment Ramp PO7,  PO8


5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงานวางท่อภายในอาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit ขนาดท่อ 60 ม. บริเวณ Ramp PT.2 และ Toll Canopy 7 Booth Entrance ขนาดท่อ 60 ม.บริเวณ Ramp PT1
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงาน Finish Base Course บริเวณ Ramp PT.1
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับงานชั้นผิวทาง Subgrade บริเวณ PT.2STA. 0+150-0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับปรับดิน Toll Canopy 12 Booth Exit บริเวณ Ramp PT.2
   • ดำเนินการตรวจสอบพิกัดตำแหน่ง Island Toll Canopy 12 Booth Exit บริเวณ Ramp PT.2
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับแบบงานกำแพงกันดิน บริเวณ Ramp PT.1
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับแบบและแนวกำแพงกันดิน Ramp STA. 0+300-0+260
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งผนัง Aluminum Composite ห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งสายล่อฟ้ารอบอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งพื้นยกระดับชั้น 2        
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงานยกติดตั้งเหล็กโครงหลังคา
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite         
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโครง Aluminum Composite
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานถมดินและบดอัดบริเวณ Ramp PT3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE Ramp PT1
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT1L.A, Sta.0+152.64-0+182.64       
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT1L.A, Sta.0+182.64-0+232.81       
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Retraining Wall บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb & Gutter บริเวณ Ramp PT2B


6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ในช่องทาง BT07C Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp. BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้ UDB, EDB, LCP, TB Ramp. BB3, BB4
   • ดำเนินงานติดตั้งและทดสอบ Main Feeder เข้าตู้ UDB, EDB Ramp. BB1, BB2, BB3, BB4
   • ดำเนินงานร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์บนช่องทาง Ramp. BB1, BB2, BB3, BB4
   • ดำเนินงานทดสอบสาย Fiber Optic งาน Cabling Ramp. BB1, BB2, BB3, BB4    
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานผูกเหล็ก วางท่อ เทคอนกรีต Encase Lane 6-9 Ramp. BP5A
   • ดำเนินงานผูกเหล็ก วางท่อ ฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB Ramp. BP1A
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานขุดดินวางท่อ Plaza-Lane Ramp. NK8
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ในช่องทาง Ramp. NK1, NK2
   • ดำเนินงานติดตั้ง Toll Booth Ramp. NK2, NK2A
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินงานเท Concrete Encase ช่องจราจรที่ 1-3 Ramp. PT1
   • ดำเนินงานเท Concrete Encase ช่องจราจรที่ 9-12 Ramp. PT2
  • ตรวจ MATERIAL ON SITE     
   • ดำเนินงานส่ง Receipt Printer จำนวน 74 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง Media Converter จำนวน 7 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง PTZ Camera จำนวน 7 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง RIMS+DISPLAY DUO CHANNEL+2MONITORS จำนวน 17 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง Work Station Computer จำนวน 255 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง San Data Base จำนวน 1 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง Data Base จำนวน 3 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง San Switch จำนวน 4 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง KVM Switch จำนวน  14 ชุด
   • ดำเนินงานส่ง Server จำนวน  33 ชุด


7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 122+300 LT - 122+400 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 122+500 LT – 122+550 LT   
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานดันท่อลอด
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA.76+400 RT - 75+600 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 103+728 RT -103+778 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 100+400 RT - 100+425 RT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON BRIDGE
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 123+980 RT - 122+828 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 125+228 RT - 125+065 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 122+780 LT -122+869 LT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 123+949 LT - 124+004 LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON BARRIER, DITCH
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 81+200 RT - 79+000 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 100+100 RT - 100+450 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 101+000 RT - 101+920 RT
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 100+700 LT - 100+900 LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน CONCRETE ENCASEMENT FOR HDPE ON RETRAINING WALL
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานเท Concrete STA. 105+600 LT – 105+650 LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน Emergency Telephone System
   • FOUNDATION
    • ETEL01RT, ETEL02RT, ETEL03RT, ETEL04RT, ETEL05RT, ETEL06RT, ETEL07RT, ETEL08RT, ETEL09RT, ETEL10RT, ETEL11RT, ETEL12RT, ETEL13RT, ETEL20RT, ETEL34RT, ETEL35RT, ETEL37RT, ETEL38RT, ETEL39RT, ETEL41RT, ETEL42RT, ETEL43RT, ETEL45RT
    • ETEL00LT, ETEL01LT, ETEL02LT, ETEL03LT, ETEL04LT, ETEL05LT, ETEL06LT, ETEL07LT, ETEL08LT, ETEL09LT, ETEL10LT, ETEL11LT, ETEL12LT, ETEL13LT, ETEL14LT, ETEL15LT, ETEL16LT, ETEL17LT, ETEL18LT, ETEL20LT, ETEL21LT, ETEL22LT, ETEL23LT, ETEL24LT, ETEL25LT, ETEL26LT, ETEL27LT, ETEL28LT, ETEL29LT, ETEL30LT, ETEL31LT, ETEL34LT, ETEL35LT, ETEL37LT, ETEL38LT, ETEL39LT, ETEL41LT, ETEL42LT, ETEL43LT, ETEL45LT, ETEL46LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน MV&LV SWITCHGEAR ( AUTOMATIC )
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบ งานติดตั้ง MV&LV SWITCHGEAR (AUTOMATIC)
    • อาคาร TSB BB-B-01
    • อาคาร TSB BP-B-02
    • อาคาร TSB NK-B-04
    • อาคาร TSB PT-B-02
  • งานตรวจ Material on Site ของงานด้าน Traffic Control Surveillance System
   • 1-3/C 16 Sq.mm. CV. MV CABLE 7.2 kV จำนวน 61,585 เมตร
   • 1-2/C 6 Sq.mm NYY-G. จำนวน 130,000 เมตร
   • SINGLE-FACE MATRIX SIGN BOARD จำนวน 45 ชุด
   • CONTROL BOX (MS) จำนวน 45 ชุด
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.