โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558


เดือนพฤษภาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.940 1.848 + 0.908
สะสม 20.978 26.776 + 5.798

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  577     วัน คิดเป็น 56.569 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 443     วัน  คิดเป็น 43.431 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 68.566 64.786
2 EARTHWORK 57.880 63.832 5.952
3 SUBBASE AND BASE COURSES 28.448 50.120 21.672
4 SURFACE COURSES 12.500 17.915 5.415
5 STRUCTURES 17.861 17.204 -0.658
6 MISCELLANEOUS 2.573 1.602 -0.971
7 BUILDING WORK 39.176 49.509 10.334
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 6.469 6.506 0.037
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 13.247 19.969 6.721
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 54.796 68.200 13.404

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp BB-4 Sta.0+225 – Sta.0+500
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+448 –0+498 Lane 3 O/S 7.20 m. Sta.0+538 – 0+598 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+468 –0+498 Lane 5 O/S 18.00 m. Sta.0+538 – 0+598 Lane 5 O/S 18.00 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+438 –0+498 Lane 1 O/S 0.00 m. Sta.0+438 – 0+448 Lane 1 O/S 3.60 m. Sta.0+538 –0+588 Lane 6 O/S 21.60 m. Sta.0+448 –0+468 Lane 5 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+438 –0+448 Lane 2 O/S 7.20 m. Sta. 0+588 – 0+598 Lane 6 O/S 21.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+400.12 –0+438.01 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. Sta.0+538.010 – 0+598.010     Lane 7 O/S 24.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+428.010 –0+448.010 Lane 3 O/S 10.80 m. Sta.0+400.120 – 0+438.010        Lane 1 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+458.010 –0+498.010 Lane 6 O/S 0.00, 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+237.100 –0+283.100 Lane 1 O/S 0.00,3.60 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+448 –0+498 Lane 3 O/S 7.20 m. Sta. 0+538 – 0+598 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+468 –0+498 Lane 5 O/S 18.00 m. Sta. 0+538 – 0+598 Lane 5 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+438 –0+498 Lane 1 O/S 0.00 m. Sta. 0+438 – 0+448 Lane 1 O/S 3.60 m. Sta.0+538 –0+588 Lane 6 O/S 21.60 m. Sta.0+448 –0+468 Lane 5 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+438 –0+448 Lane 2 O/S 7.20 m. Sta. 0+588 – 0+598 Lane 6 O/S 21.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+400.12 –0+438.01 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. Sta.0+538.010 – 0+598.010 Lane 7 O/S 24.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+428.010 –0+448.010 Lane 3 O/S 10.80 m. Sta.0+400.120 –0+438.010 Lane 1 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+458.010 –0+498.010 Lane 6 O/S 0.00, 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+237.100 –0+283.100 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการ ติดตั้งตาข่าย, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการยาแนวซิลิโคนหน้าต่างอะลูมิเนียม
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างBT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium gill louver
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงานบดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานลง San Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp BP2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการก่ออิฐพนังชั้น 1 ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา
   • ดำเนินการติดแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp3
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp Bps
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp6
  • ด้านงาน Subbase and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Soil Aggregate Sub Base บริเวณ Ramp NK-6 Sta.0+100 – Sta.0+275
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Soil Aggregate Sub Base บริเวณ Ramp NK-S1 Sta.0+000 – Sta.0+140.345
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Soil Aggregate Sub Base บริเวณ Ramp NK-S2 Sta.0+000 – Sta.0+050
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp NK-6 Sta.0+100 – Sta.0+275
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+313 –0+413 Lane 13 O/S 0.00  m. Sta.0+453 –0+573 Lane 12 O/S 3.60 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.1+106.090 –1+176.083 Lane 6 O/S 14.40, 17.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+453 –0+573 Lane 13 O/S 0.00 m. Sta.0+976.09 –1+066.09    Lane 5 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.1+066.090 –1+176.083 Lane 5 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+300 –0+400 Lane 3 O/S 0.00-4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+176.083 Lane 4 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+400 –0+490 Lane 1 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+076.09 Lane 3 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+300 –0+390 Lane 2 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+290 –0+300 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+283 –0+313 Lane 11, 13 O/S 0.00, 3.60, 7.20, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+076.09 Lane 2 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+573 –0+663 Lane 13 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+513 –0+573 Lane 5-10 O/S 32.69-13.15 m., Sta.0+513 –0+573 Lane 5-10 O/S 32.69-13.15 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+663 –0+733 Lane 13 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+930 –1+050 Lane 2 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+050 –1+174.583 Lane 2 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+573 –0+693 Lane 12 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+930 –1+030 Lane 3 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+600 –0+620 O/S 2.89-2.71 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+670 –0+690 O/S 2.24-2.06 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.583 Lane 3 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+313 –0+413 Lane 13 O/S 0.00 m. Sta.0+453 –0+573 Lane 12 O/S 3.60 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.1+106.090 –1+176.083 Lane 6 O/S 14.40, 17.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+453 –0+573 Lane 13 O/S 0.00 m. Sta.0+976.09 –1+066.09    Lane 5 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.1+066.090 –1+176.083 Lane 5 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+300 –0+400 Lane 3 O/S 0.00-4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+176.083 Lane 4 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+400 –0+490 Lane 1 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+076.09 Lane 3 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+300 –0+390 Lane 2 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+290 –0+300 Lane 2 O/S 0.00, 4.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+283 –0+313 Lane 11, 13 O/S 0.00, 3.60, 7.20, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+976.09 –1+076.09 Lane 2 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+573 –0+663 Lane 13 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+513 –0+573 Lane 5-10 O/S 32.69-13.15 m., Sta.0+513 –0+573 Lane 5-10 O/S 32.69-13.15 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+663 –0+733 Lane 13 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+930 –1+050 Lane 2 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+050 –1+174.583 Lane 2 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+573 –0+693 Lane 12 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+930 –1+030 Lane 3 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+600 –0+620 O/S 2.89-2.71 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+670 –0+690 O/S 2.24-2.06 m. RT.
   • ปรึกษากำกับและตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.583 Lane 3 O/S 0.00, 3.60 m. LT
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการฉาบผนังอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งระบบท่อน้ำยาแอร์ภายในอาคาร
   • ที่ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมคานชั้นหลังคา
   • ดำเนินการก่อผนังชั้น 1
   • ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
   • ดำเนินการฉาบผนังชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp NK-S1 , NK-S2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการบดอัด Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK-S1 , NK-S2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line Pile Driving Toll Canopy 5 Booth Entrance (BT07A) Ramp P05A
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับ Pile Cut Off  Toll Canopy 5 Booth Entrance (BT07A) Ramp P05A
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการงานตัดเสาเข็ม
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการงานตัดเสาเข็ม

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อไฟชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้งหลังคา Metal Sheet
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินการยาแนวซิลิโคน หน้าต่างอลูมิเนียม
   • ดำเนินการติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งและยาแนว Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งและยาแนว Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้งระแนง Aluminium

6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อไฟฟ้าและสัญญาณภายในอาคาร ANNEX (BP03) ชั้น 1 และชั้น 2
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯหนองขาม
   • ดำเนินงานวางท่อในช่องจราจร (BT07C) RAMP NK1
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อในช่องจราจรLANE 4RAMP NK8
   • ดำเนินงานปรับพื้นดินเพื่อเตรียมวางท่อ LANE-LANE ช่องจราจรที่ 4-8 (RAMP NK.1 RAMP NK.8
   • ดำเนินงานผกเหล็กเพื่อเตรียมวางท่อ LANE-LANEช่องจราจรที่ 4-8 (RAMP NK.1 RAMP NK.8)
   • ดำเนินงานตั้งแบบสำหรับเทคอนกรีต ENCASE LANE-LANE ช่องจราจรที่ 4-8 RAMP NK.1 (BT08A)
   • งานเทคอนกรีต ENCASE LANE-LANE ช่องจราจรที่ 4-8 RAMP NK1 (BT08A)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

   • ดำเนินงาน Cable Trench ในช่วง STA. 69+000 ถึง 109+100 ด้านฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
   • ดำเนินงาน Cable Trench ในช่วง STA. 69+000 ถึง 99+500 ด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
   • ดำเนินงานดันท่อลอดในช่วง STA.82+000 ถึง 103+200
   • ดำเนินงานวาง Draw pit and Cover Plate ในช่วง STA.79+800 ถึง 114+000 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
   • ดำเนินงานวาง Draw pit and Cover Plate ในช่วง STA.80+200 ถึง 114+000 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.