โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนเมษายน 2559


เดือนเมษายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.060 2.143 1.083
สะสม 67.456 55.755 -11.701

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  912     วัน คิดเป็น 89.412 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 108     วัน  คิดเป็น 10.588 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนเมษายน 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 59.800 -40.200
2 EARTHWORK 94.215 78.996 -15.220
3 SUBBASE AND BASE COURSES 87.449 87.435 -0.014
4 SURFACE COURSES 74.800 77.159 2.359
5 STRUCTURES 100.000 78.868 -21.132
6 MISCELLANEOUS 55.117 15.573 -39.543
7 BUILDING WORK 90.401 77.206 -13.195
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 48.220 28.974 -19.246
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 55.048 51.353 -3.695
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 93.589 69.851 -23.738

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนเมษายน 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Curb  Ramp BB3 Sta. 0+346 – 0+396
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Curb  Ramp BB3 Sta. 0+353 – 0+403
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Retaining Wall BB3 Sta. 0+353 – 0+403
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานอาคารชั้น 2    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานอาคารชั้น 2    
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไมมีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไมมีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บ     
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บ               
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Prime Coat Ramp BB3, BB4, BB5, BB6
   • ดำเนินงาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm Thick Ramp BB3, BB4, BB5, BB6, ลานจอดรถอาคาร TSB BB 01, ลานจอดรถอาคาร Annex BB 02
   • ดำเนินงาน Tack Coat Ramp BB6 Ramp BB3, BB4, BB5, BB6 ลานจอดรถอาคาร TSB BB 01, ลานจอดรถอาคาร Annex BB 02
   • ดำเนินงาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm Thick Ramp BB3, BB4, BB5, BB6, ลานจอดรถอาคาร TSB BB 01, ลานจอดรถอาคาร Annex BB 02
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต งานเทคอนกรีต Curb Ramp BB3, BB4
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Retaining Wall Ramp BB3, BB4

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP3 Lane  ไหล่  Sta. 0+310 – 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+310 – 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+100 – 0+320
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+100 – 0+320
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP1 Lane ไหล่  Sta. 0+325 – 0+440
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+325 – 0+440
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta.0+270 – 0+310
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+270 – 0+310
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta.0+380 – 0+460
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่  Sta. 0+380 – 0+460
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดและตำแหน่งก่อนตอกเสาเข็มอาคารToll Canopy 9 Booth  Ramp BP5 
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Pavement Ramp Lane ไหล่ Sta. 0+401 – 0+641
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Ramp BP3 Lane ไหล่ Sta. 0+401 – 0+641
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp BP3 Sta. 0+500 – 0+600
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type II Ramp BP1A Sta. 0+400 – 0+600
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-01)      
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite
   • ดำเนินงานก่ออิฐ-ฉาบปูนชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานปูกระเบื้องชั้น 1, 2
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน BT08B TOLL CANOPY 9BOOTH EXIT
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม  
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Sub Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP1, BP3, BP6
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP1, BP3, BP6
  • ด้านงาน Miscellaneous 
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต Barrier Ramp BP3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Barrier Ramp BP3
  • ด้านงาน Traffic Management
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500


3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp NK6Sta. 0+010 – 0+151 RT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp NK6 Sta. 0+050 – 0+100 LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp NK1 Sta. 0+200 – 0+250
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp NK1 Sta. 0+150 – 0+200
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีต Barrier Type I Ramp NK2 Sta. 0+210 – 0+260                  
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2          
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Barrier Type I  บริเวณ Ramp NK2 , NK6
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1 , NK2
   • ดำเนินงาน R.C. Rectangular Pipe From Curb Inlet บริเวณ Ramp NK1 , NK2
   • ดำเนินงาน R.C. Headwall For Box Culvert บริเวณ Ramp NK6

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีตตอม่ออาคาร Toll Canopy 4 Booth Ramp PO8 
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดและตำแหน่งก่อนตอกเสาเข็มอาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO8
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับคันทางชั้น Sand Embankment Ramp PO7Sta.0+175 – 0+675      
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PO-B-03)
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp PO7
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานหล่อคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบโครงหลัง Aluminium Composite
   • ดำเนินงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing Ramp PO7,  PO8
   • ดำเนินงาน SAND EMBANKMENT Ramp PO7,  PO8

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับแบบหล่อคอนกรีตตอม่อ Toll Canopy 7 Booth Ramp PT1 
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Bottom Form Retaining Type พิเศษ Ramp PT1 Sta.0+269 – 0+300
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับคันทางชั้น Crushed Rock Base Ramp PT2 Sta.0+150 – 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับคันทางชั้น Crushed Rock Base Ramp PT1 Sta.0+125 – 0+250
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งผนัง Aluminum Composite ห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งติดตั้งฝ้าเพดานห้อง Control
   • ดำเนินงานติดตั้งสายล่อฟ้ารอบอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตตอม่อ
   • ดำเนินงานวางบ่อพักงานระบบจัดเก็บ
   • ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.         
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานยกติดตั้งโครง Truss
   • ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.
   • ดำเนินงานติดตั้งโครง Aluminum Composite
   • ดำเนินงานวางบ่อพักงานระบบจัดเก็บ    
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานเกรดปรับดินเคลียร์พื้นที่ บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานถมดินและบดอัดบริเวณ Ramp PT3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base Ramp PT3
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm Thick Ramp PT3
   • ดำเนินงาน Tack Coat Ramp PT3
   • ดำเนินงาน Asphalt Concrete wearing Course 5 5 cm Thick Ramp PT3
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Retraining Wall บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb รอบอาคาร CCB

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้อุปกรณ์ในช่องทาง BT07C Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp. BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้อุปกรณ์ในช่องทาง BT05 Toll Canopy 4 Booth Enhance Ramp. BB2
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้อุปกรณ์ในช่องทาง BT05 Toll Canopy 4 Booth Enhance Ramp. BB3
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้อุปกรณ์ในช่องทาง BT06 Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp. BB4
   • ดำเนินงานทดสอบการทำงานระบบ Fire Alarm อาคาร TSB BB-B-01
   • ดำเนินงานทดสอบการทำงานระบบ Fire Alarm อาคาร Annex BB-B-02   
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางBT08A Toll Canopy 8 Booth Exit Ramp. NK1
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางBT06 Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp. NK7
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางBT05 Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp. NK-N2
   • ดำเนินงาน ติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง BT05 Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp. NK8
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ตรวจ MATERIAL ON SITE    
   • ดำเนินงานจัดส่ง Lane Computer System จำนวน 128 ชุด        

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 86+050 LT - 93+700 LT
  • งาน ดันท่อลอด
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 110+300 RT - 110+335 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 107+370 RT - 107+400 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 99+100 RT - 99+140 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 98+924 RT - 98+964 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 97+135 RT - 97+200 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 96+100 RT - 96+160 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 93+590 RT - 93+660 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 99+500 LT - 99+550 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 99+650 LT - 99+700 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 99+900 LT - NK06 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 102+826 LT - 102+876 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 106+832 LT - 106+882 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 111+500 LT - 111+545 LT
  • งาน Emergency Telephone System
   • FOUNDATION
    • ETEL14RT, ETEL15RT, ETEL16RT, ETEL17RT, ETEL18RT, ETEL21RT, ETE L22RT, ETEL23RT, ETEL24RT, ETEL25RT, ETEL26RT, ETEL27RT, ETEL28RT, ETEL29RT, ETEL30RT, ETEL31RT
  • งานตรวจ Material on Site ของงานด้าน Traffic Control Surveillance System
   • Media Converter (Din Rail Type) จำนวน 125 ชุด
   • Media Converter (Rack Type) จำนวน 125 ชุด
   • Media Converter (Chassis) จำนวน 11 ชุด
   • Surge Protection
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.