โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนเมษายน 2558


เดือนเมษายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.479 1.651 + 1.172
สะสม 20.038 24.928 + 4.890

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  546     วัน คิดเป็น 53.529 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 474     วัน  คิดเป็น 46.471 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนเมษายน 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 68.566 64.786
2 EARTHWORK 57.381 63.121 5.740
3 SUBBASE AND BASE COURSES 27.634 45.896 18.262
4 SURFACE COURSES 12.081 15.155 3.074
5 STRUCTURES 15.998 17.204 1.205
6 MISCELLANEOUS 2.044 1.408 -0.636
7 BUILDING WORK 36.646 46.689 10.043
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 6.099 6.506 0.407
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 12.961 17.279 4.318
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 54.261 67.719 13.457

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนเมษายน 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย จับเซี้ยม ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่าง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงานบดอัด Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp BP2
   • ดำเนินงานบดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp BP2
   • ดำเนินงานลง San Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทConcrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp BP2


2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแปหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเสา STEEl POST
   • ดำเนินการก่ออิฐผนังชั้น 1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา
   • ดำเนินการเชื่อมโครงฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Subbase and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK1, Sta.0+773– 0+823 Lane 2
   • ดำเนินการปรับระดับตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK1, Sta.0+313– 0+363 O/S 14.40 m. Lane 9
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK2, Sta.0+870 – 0+930 O/S 0.00 Lane 1
   • ดำเนินการปรับระดับตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete pavement Ramp NK1 Sta.0+363 – 0+413 O/S 14.40 m. Lane 9., Sta.0+453 – 0+543 O/S 14.40 m. Lane 9Ramp NK1 Sta.0+363 – 0+413 O/S 14.40 m. Lane 9., Sta.0+453 – 0+543 O/S 14.40 m. Lane 9
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับSand Cushion under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+313 –0+413 Lane 10 O/S 10.8 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+453 –0+563 Lane 10 O/S 10.8 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+803.16 –0+946.09 Lane 7 O/S 22.00-23.08 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+313 –0+413 Lane 11 O/S 7.20 m Sta.0+453 – 0+573 Lane 11 O/S 7.20 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK1, Sta.0+773– 0+823 Lane 2
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK1, Sta.0+313– 0+363 O/S 14.40 m Lane 9
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK2, Sta.0+870 – 0+930 O/S 0.00 Lane 1
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp NK1 Sta.0+363 – 0+413 O/S 14.40 m  Lane 9., Sta.0+453 – 0+543 O/S 14.40 m Lane 9
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1,      Sta.0+313 –0+413 Lane 10 O/S 10.8 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1,      Sta.0+453 –0+563 Lane 10 O/S 10.8 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1,      Sta.0+803.16 –0+946.09 Lane 7 O/S 22.00-23.08 m
   • ดำเนินการปรับระดับและตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1,      Sta.0+313 –0+413 Lane 11 O/S 7.20 m. , Sta.0+453 – 0+573 Lane 11 O/S 7.20 m
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งประตูอะลูมิเนียมและประตูไม้
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
   • ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีตเสาชั้น 1-2
   • ดำเนินการ เทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1-2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีตคานชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานชั้น 2
   • ดำเนินการงานติดตั้งเสารับโครงหลังคาเหล็ก (Steel Post)
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงฝ้า Alu. Composite
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK-S1 , NK-S2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการ Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK-S1, NK-S2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินการ Retaining wall Type V บริเวณ Ramp NK8

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนังภายในอาคาร
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบ Aluminium
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และ ห้องน้ำชั้น 2
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D-Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Alu. Composite

6. งานด้าน Toll Collection System

  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานงานวางท่อ PLAZA-LANE RAMP BB1, BB2, BB4 บริเวณด่านฯ บ้านบึง
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานงานติดตั้งท่อในช่องจราจร LANE 6 BP3 บริเวณด่านฯ บางพระ
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • งานงานปรับพื้นดินสำหรับวางท่อ LANE-LANE  ช่องจราจร NK1
   • งานเท Concrete encase lane-lane (ฝั่ง 7 lane) NK1
   • งานติดตั้งท่อในช่องจราจร NK7
   • งานติดตั้งท่อภายในอาคาร ANEX ชั้น 1 และ 2 ANNEX NK05
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.