โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนเมษายน 2557

เดือน เมษายน แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 0.382 1.098 + 0.716
สะสม 1.536 2.164 + 0.628

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  181     วัน คิดเป็น 17.75%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 839     วัน  คิดเป็น 82.25%

                                                                                                                 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนเมษายน 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 14.197 0.000
2 EARTHWORK 7.812 20.987
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 0.132 2.550
4 SURFACE  COURSES 0.000 0.000
5 STRUCTURES 0.236 2.636
6 MISCELLANEOUS 1.597 0.000
7 BUILDING  WORK 1.908 1.822
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.063 0.000
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 0.988 1.366
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 36.344 31.735รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate) ตรวจสอบค่าระดับ Pile Cut Off ของอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate) ตรวจสอบค่าระดับ Pile Cut Off ของอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการตรวจสอบงาน Clearing and Grubbing  ถนน Service Road (Ramp BB.6 ) บริเวณ Sta.0+025.000 – Sta.0+300.000
 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินงานงาน Earth Embankment
  • ดำเนินงานตัดเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานเท Lean Concrete เพื่อเตรียมงานเทฐานราก
  • ดำเนินงานงานเข้าแบบและวางเหล็กเสริมฐานราก F1
 • งานกำกับดูแลด้างงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 5.00 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานตัดเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ 60%
 • าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing Ramp บริเวณ Ramp BB.6 และ Ramp BB.3A
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB.6 และ Ramp BB.3A

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ไม่มีการปฏิบัติงาน

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานตรวจสอบระดับ Sand Embankment Sta.0+300.000 – Sta. 0+550.000 บริเวณ Ramp NK.2
  • ดำเนินงานตรวจสอบระดับ Sand Embankment Sta.0+575.000 – Sta. 0+725.000 บริเวณ Ramp NK.2
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่า Pile Deviate ของ Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK.1
  • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งและแนวของ Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp NK.2A
 • ด้านงานก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรกรมฯ
  • ดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ดำเนินแล้วเสร็จ 100%
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตคานคอดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 76.55%
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมคานคอดินและเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตคานคอดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมพื้นอาคาร ชั้น 1 และเทคอนกรีตชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมคานคอดินและเข้าแบบคานคอดิน
 • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก (F1)ของ Toll Canopy 8 Booth Exit  (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 75%
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก (F1)ของ Toll Canopy 7 Booth Exit  (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 67%
  • ดำเนินงานงานเชื่อมประกอบโครง Truss Toll Canopy 4 Booth
 • งานด้าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK.1ช่วง Sta. 0+300.000 – Sta.0+650.000
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK.2 ช่วง Sta. 0+275.000 – Sta.0+750.000
  • ดำเนินงานลงวัสดุ Crushed Rock Soil Aggregate Type Base บริเวณ Ramp NK.1 ช่วง Sta. 0+300.000 – Sta.0+650.000
  • ดำเนินงานลงวัสดุ Crushed Rock Soil Aggregate Type Base บริเวณ Ramp NK.2 ช่วง 0+275.000 – Sta.0+750.000

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งของเสาเข็มอาคาร CCB(PT-B-01)
  • ดำเนินงานตรวจสอบความสูงของพื้นอาคาร CCB(PT-B-01) และความสูงของอาคาร TSB(PT-B-02)
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่า Pile Deviate และ ระดับ Pile Cut Off  ของอาคาร TSB(PT-B-02)
  • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งของ Toll Canopy 12 Booth Exit เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน Sand Embankment
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับ Top Sand Bedding ข้างท่อขนาด Æ1.20 เมตร บริเวณ Sta. 0+225.000
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินงานตัดเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
 • านด้าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ RampPT.4 ช่วง Sta. 0+000.000 – Sta. 0+348.960
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp PT.2A ช่วง Sta. 0+200.000 – Sta. 0+400.000

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน Cable Trench บริเวณ Sta.64+000 – Sta. 74+000 ฝั่งขาเข้าพัทยา
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.