โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม 2560


เดือนมีนาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.286 2.050 0.764
สะสม 82.222 84.451 2.229

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,247     วัน คิดเป็น 85.763 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 207     วัน  คิดเป็น 14.237 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมีนาคม 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 71.005 74.688 3.683
2 EARTHWORK 90.839 90.592 -0.247
3 SUBBASE AND BASE COURSES 79.576 84.140 4.565
4 SURFACE COURSES 75.983 87.295 11.311
5 STRUCTURES 94.546 99.050 4.504
6 MISCELLANEOUS 42.135 34.142 -7.993
7 BUILDING WORK 88.068 95.600 7.532
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 79.365 74.680 -4.684
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 84.230 86.362 2.132
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 86.650 94.645 7.996
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.